Uppdragen leveransteam 1 och leveransteam 2 - Bolagsverket - AD 241/2024

9959
2 Apr, 2024 to 31 Mar, 2026
Sverige (80% remote)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

Lämna också:

• Genomförandebeskrivning.

• Meritförteckning anbudsgivaren.

• Cv senior systemutvecklare 1.

• Cv senior systemutvecklare 2.

• Cv scrum master.

- Vi ser gärna att ni döper dokumenten i ert enligt ovan.


ROLL: Vi frågar efter två separata agila utvecklingsteam med motsvarande sex heltidsresurser (sex – tio personer, 10 200 timmar per år) per team.*

*Då vi frågar efter två leveransteam får anbudsgivaren erbjuda ett eller två leveransteam. Om anbudsgivaren erbjuder två leveransteam lämnar anbudsgivaren två olika anbud och gör två separata inlämninga

Startdatum: 2024-04-02

Slutdatum: 2026-03-31

OPTION: 2027-03-31, möjlighet att komma överens om att utöka respektive uppdrag med upp till 20 400 timmar

STATIONERINGSORT: Leverantören kan leverera större delen av uppdraget från valfri plats men med all personal och all information inom Sverige.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: Vi frågar efter två separata agila utvecklingsteam med motsvarande sex heltidsresurser (sex – tio personer, 10 200 timmar per år) per team.

Avtalade konsulter ska leverera enligt följande: • Senior systemutvecklare nr 1- Hela konsultens arbetstid dock minst 80 % av heltid. • Senior systemutvecklare nr 2- Hela konsultens arbetstid dock minst 80 % av heltid.. • Scrum master - Minst 50 % av heltid om inte en av de seniora systemutvecklarna har rollen. • Övriga teammedlemmar - Minst 50 % av heltid per person.


BESKRIVNING:


Vi frågar efter två separata agila utvecklingsteam med motsvarande sex heltidsresurser (sex – tio personer, 10 200 timmar per år) per team. Då vi frågar efter två leveransteam får anbudsgivaren erbjuda ett eller två leveransteam. Om anbudsgivaren erbjuder två leveransteam lämnar anbudsgivaren två olika anbud och gör två separata inlämningar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Systemutveckling i huvudsak med inriktning mot Javautveckling (Java Spring).

• Arbete med applikationsservrar (framförallt Jboss).

• Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) och tillhörande containerhantering med delar såsom Docker och Kubernetes.


Övriga arbetsuppgifter

• Testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD).

• Arbete med WSO2 (API Manager), Micro-services (API) och vissa delar mot Front-end


Arbetssätt

Teknik och verktyg Jira, Confluence, Cucumber, MQ-explorer, Kafka, Postman, Jenkins, Maven och Vue (2 eller 3).För SKA-KRAV - Vänligen