Projektledning Systemstöd Planering

9958
1 Mar, 2024 to 1 Mar, 2025
Örebro (40% remote)

Uppdragsbeskrivning


Uppdraget avser förvaltning av SSP samt driva del av utvecklingarbete i gränssnittet mellan planering av åtgärder och SSP och uppföljning i nytt verktyg, Mercur.


Ett nytt verktyg för planering av åtgärder i transportsystemet (SSP) är implementerat och tagit till förvaltning. Det nya planeringsverktyget används i den tidiga ekonomiska planeringen, och hanterar bla ekonomisk planering, åtgärdens innehåll och effekter samt interna beställningar till utförande del av organisationen. (Långsiktiga) förutsättnignar för planeringen finns bla i nationell och regionala transportplaner, som sedan bryts ner i den årliga verksamhetsplaneringen. Båda dessa typer av planer ingår som viktiga beståndsdelar i SSP. Här ryms också åtgärder av olika karaktär, som också till viss del har sina specifika förutsättningar (storlek, komplexitet, detaljeringsgrad, etc).


I nuläget finns integration mellan SSP och Agresso, i pågående utvecklingsarbete arbetas med Mercur. Här finns också starka kopplingar mot tex Sharepoint, samt andra planeringsverktyg såsom BatMan och Maximo.


Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring hur information om investerings och underhållsplaner i SSP kopplar till Mercur för avvikelsehantering (tid, kostnad, innehåll) och ekonomisk uppföljning. Uppgiften omfattar både att ta fram integration mellan systemen såväl som hantera påverkan på arbetssätt för planerare, controllers och andra användare.


Utöver erfarenhet från komplexa IT projekt och verksamhetsutvecklingsarbete är en god förståelse för hur den (ekonomiska) planeringsprocessen och hur lång-och kortsiktig planering samspelar både i system och arbetssätt en viktig förutsättning för uppdraget.


Då projektorganisationen är spridd över landet förekommer en del resor.


Sista svarsdatum: 2024-02-19

Start-slut + option: 2024-03-01 – 2025-03-01 + option: 6+3+3 månader.

Stationeringsort: Örebro. Distansarbete upp till 40% möjligt.

Omfattning: 100%


Ska-krav


-Kompetensnivå 4 (9–12 år).

-Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av ekonomistyrning samt verksamhetsplanering och uppföljning inom statlig myndighet.

-Konsulten ska ha erfarenhet av IT-lösningar för planering och uppföljning av åtgärder

i transportsystemet.

-Konsulten ska ha 3 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom statlig myndighet.

-Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av processmodellering.

-Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av kravhantering.

-Konsulten ska ha vana att hantera projekt med hög förändringsgrad inom projektet.

-Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Team Foundation Server, SharePoint.

-Konsulten ska ha egen och rätt Visual Studio-licens för uppdraget.

-Konsulten språk är svenska.


Referensuppdrag


-Det tidigare genomförda referensuppdraget ska avse ett relevant uppdrag som pågår eller är slutfört. Med relevant avses likvärdigt enligt avropets uppdragsbeskrivning. Datum för slutförandet ska vara inom de senaste två åren.

-Referensuppdraget ska avse externt uppdrag på minimum 800 timmar och vara godkänt av uppdragsansvarig.


Bör-krav


-N/A


Återkom till oss senast 19/2 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen, Nexer