Senior frontend utvecklare React

9947
15 Apr, 2024 to 14 Apr, 2025
Sundbyberg (Onsite)

Uppdragsbeskrivning

Som Systemutvecklare med fokus på Javascript (React) ingår konsulten i ett utvecklingsteam som är en del av ett projekt. Teamets uppdrag i projektet är att utveckla en applikation för insamling och analys av information från olika driftmiljöer. Utvecklingsteamet består idag av flera personer med olika roller, bland annat UX-designer, utvecklare, arkitekt och testare.

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Kunden i det löpande arbete som utförs av Kunden. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Kunden)


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av att:

Självständigt utveckla användargränssnitt från start i React

Skriva lättförstådd kod med hög kvalitet

Skriva tester för användargränssnitt

Ta fram lösningsförslag till användargränsnittet för systemet

Integrera front-end och tester i systemets built-pipe och dev-ops-rutiner

Medverka i teamets planeringsaktiviteter

Bidra med kunskap kring:

Ramverk för Javascript och React.

Testning av web-gränssnitt

HTML, CSS och Javascript

Delta i förvaltningen av de IT-system som projektet levererar, där användarstöd, felsökning, buggrättning och vidareutveckling ingår samt bistå i övrigt i IT-förvaltningen, kan bli aktuellt längre fram.


Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten).

Processen för upprättande av SUA-avtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca 8 till 10 veckor från tilldelning av uppdrag, men kan både ta längre och kortare tid. Konsultens uppdrag kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och klartecken har givits.

Tilldelad leverantör har inte rätt att fakturera för väntetid under säkerhetsprocessen


Placering

Kundens kontor i Sundbyberg.

Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta hemifrån. Detta beslutas i samråd med beställaren.


Omfattning

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden.


Kravspecifikation:

Obligatoriska krav

Utbildning (Kunden kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat):

Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, alternativt yrkeshögskoleutbildning omfattande minst 400 yrkeshögskolepoäng inom IT där systemutveckling har ingått.


Kompetens och Erfarenhet:

Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i Javascript och React.

Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i HTML / CSS

Minst 5 års arbetslivserfarenhet av testutveckling för användargränssnitt