C++ Developer, Stockholm (100003312)

100003312
1 Apr, 2024 to 1 Apr, 2025
Stockholm (Onsite)

Uppdraget avser en Embedded C++ utvecklare som kommer sitta som en del av ett team på 7-8 personer.

Konsulten vi söker måste ha åtminstone 3-5 års erfarenhet av arbete med C/C++ för inbyggda system. Personen har då antagligen arbetat med verktyg som Git och Artifactory. Utöver det är kunskaper och erfarenheter inom VxWorks klart meriterande. Meriterande är även tidigare erfarenheter inom försvarsindustrin eller radiosystem.

Det förutsätts att personen är kommunikativ med flytande svenska och fungerar väl i grupp.

Konsulten måste klara av en säkerhetsklassning och ha godkänt RK2 innan uppdraget inleds.


Uppdraget omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.


Svar önskas snarast, dock senast 2024--02-12

Är ni intresserad, har tillgänglig och passande konsult för uppdraget, kontakta mig med:

*CV

*Ifylld kravuppfyllnad (dokument bifogat i förfrågan)

*Förslag på pris

*Tillgänglighet

*Hemort för kandidat