Data engineer

8948
1 Dec, 2023 to 1 May, 2024
Stockholm (Onsite)

Data Engineer

Kunden söker en konsult som ska genomföra ett projekt under cirka 4 månader under våren. Beräknad start jan/feb. Det initiala arbetet är ett utredningsarbete där konsulten ska se hur man kan hantera den data som finns idag för att få ut önskad effekt. Arbetet ska utmynna i ett förbättrat beslutsstöd för klimatpåverkan. Konsulten kommer i sitt arbete även ta fram ett förslag på hur många resurser det kommer krävas för att hantera data över tid.


Nuläge:

Jättevolymer av tabeller som ligger i Googles datalake. All data som är relevant för AI körning finns tillgänglig. De har 5-6 miljoner kvadratmeter byggnader ska köras i 3d modeller. Det besitter även en egenbyggd databas.


Kompetens

Söker en person som har bakgrund inom machine learning. Gärna genomfört något liknande projekt och använt modeller från Amazon eller Google. Bra kunskap kring det senaste när det kommer till klusteringsmodeller. Erfarenhet och kunskap i hur man kan arbeta och strukturera en stor mängd data.


· Databas

· Postgres

· Big Query

- Machine learning


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se