11708 - Projektledare IT Virtuell Klient och IAM självservice, Gbg Stad nivå 4 (11433)

8923
1 Jan, 2024 to 31 Dec, 2024
Göteborg (Onsite)

För att svara på detta anbudet behövs:

Kandidatens CV, sammanfattning, profilbeskrivning eller liknande

Önskat timpris

Ifyllda svarsbilaga (se bif)


Bakgrund:

Göteborgs Stad Intraservice är Göteborgs stads interna IT-leverantör. Intraservice levererar IT, support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är ca 700 anställda. Inom verksamhetsområde IT är ca 250 anställda. Läs mer om oss på vår hemsida. http://www.goteborg.se/intraservice.


Uppdragsbeskrivning:

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom avdelningen Digital Infrastruktur. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten Projekt och kompetens. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde Digital Infrastruktur.

Leverans inom VDI

I dagens IT-leverans finns behovet att på ett enkelt sätt kunna komma åt dagens klientplattform, då gärna i form av virtuella klienter. Med ”enkel” menas att via till exempel Remote Desktop Protocol (RDP) kunna komma åt en klient, till skillnad från en fysisk dator som behöver sättas upp (dockningsstation, strömförsörjning, skärm, kringutrustning). Behovet finns dels för RPA-lösningar, dels för andra delar av verksamheten. Exempel på andra delar kan vara tester och felsökning för Treserva, applikationspaketering, testning av säkerhetspatchar, utvärdering av nya versioner av hanterade applikationer och liknande.

Leverans Inom IAM

Projektet ska leverera en produktionssatt lösning för att hantera behörigheter i medarbetarportal för två verksamhetssystem, samt automatisering av tillägg och borttag av behörigheter för valda användare i de valda systemen. Konton och behörigheter som då inte är kopplade till anställningens behov för respektive medarbetare kommer avslutats automatiskt. Vi har därmed fått möjlighet att minimera licenskostnaderna för de anslutna systemen. Nya användare kommer dessutom får sina behörigheter på ett enklare och mer automatiserat sätt.


I uppdraget ingår att:

• Agera Projektledare inom avdelningen Digital Infrastruktur

• Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt

• Säkerställa att vi gör rätt saker mot projektens/uppdragens mål

• Samverka med intressenter

• Löpande avstämning med enhetschef, projektägare och styrgrupp

• Ta fram direktiv och projektplaner

Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura.


Leveranser:

• att t.o.m. 2024-12-31 arbeta som Projektledare IT i ett eller flera projekt, se exempel på projekt nedan. Option på förlängning med 6 månader. Uppdragen kan komma att förändras över tid beroende på andra prioriteringar eller ändrade förutsättningar.

• semesterledighet omfattande minst 4 veckor ska tas ut under perioden juli – augusti


Projekt och leveranser

• IAM självservice (ca 50%)

• Införande virtuell klient (ca 40%)


Vid förändrade omständigheter kan bl a nedanstående projekt bemannas:

• Digitala Nationella prov

• Införande av upphandlat system


Kvalifikationer:

• Kompetens inom upphandling och utvärdering

• Kompetens inom teknisk infrastruktur

• Kompetens inom området IAM (Identitet och åtkomst)

• Kompetens inom VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

• Projektledning med metod PPS

• Erfarenhet av Projektledning inom IT området

• Erfarenhet av kommunal verksamhet

• Högskoleutbildning med inriktning på IT eller kompetens som vi bedömer likvärdig

• Erfarenhet från stora komplexa organisationer <15 000 användare

• Kompetens tillhörande IT systemutvecklingsprojekt

• Erfarenhet från projekt baserat på ramverket IBM Security Verify Governance


Omfattning:

Omfattningen av uppdraget är 80-100% fram till 2024-12-31, med möjlighet att förlänga under ramavtalets löptid på 6 månader.

Med en uppsägningstid på 1(en) månad.

Arbetsuppgifterna utförs i våra lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs.