IT-/Cybersäkerhetsspecialist

8920
2 Jan, 2024 to 30 Jun, 2024
Stockholm (Onsite)

Rollen:

Vi söker nu en erfaren IT-/cybersäkerhetsspecialist med kompetens inom uppbyggnad av LIS baserat på ISO 27000, som kommer att agera som teamansvarig inom IT-säkerhetsteamet. Utöver att leda det dagliga arbetet för området kommer en del av din roll innebära att granska och utveckla IT-säkerhetsteamet för att skapa de rätta förutsättningarna för att säkerställa efterlevnad av ISO 27000. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med förmåga att skapa relationer. Ditt positiva tankesätt och genuina intresse för att hjälpa andra är inspirerande för personer i din omgivning. Ditt ledarskap kännetecknas av "Servant Leadership".


Ska-krav:

• Erfarenhet av ledarskap inom informationssäkerhet

• Fördel om du jobbat inom finanssektor

• Förmåga att kommunicera säkerhetsfrågor på ett tydligt och enkelt sätt på alla nivåer, från utvecklingsteam till koncernledning & styrelse.

• Utbildning/erfarenhet inom informationssäkerhet och/eller datateknik

• Kunskap om säkerhetsteknik, standarder och best practices

• Erfarenhet av komplexa analyser och riskhantering.

• Erfarenhet av ISO 27000, GDPR, kännedom av Säkerhetsskyddslagen, samt NIS regleringen.

• Erfarenhet av att leda och implementera säkerhetsprojekt och -program/grupper

• Erfarenhet av att arbeta inom IT- och informationssäkerhetsområdet i en agil utvecklingsorganisation, gärna baserat på ramverket SAFe.


Var god förklara hur du uppfyller alla kraven.


Omfattning: 100%

Ort: Stockholm

Period: 02-01-2024 - 30-06-2024 med option på förlängning


Vi presenterar löpande. Om du är intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.