Två utvecklingsspecialister inom modelldriven utveckling - Finansinspektionen - 23-26642

8919
1 Dec, 2023 to 31 Dec, 2024
Stockholm (50% remote)

ROLL: Två utvecklingsspecialister inom modelldriven utveckling

Startdatum: 2024-01-01

Slutdatum: 2024-12-31

OPTION: 2025-12-31

STATIONERINGSORT: I huvudsak Stockholm i FI:s lokaler, med möjlighet till distansarbete

OMFATTNING: IT-konsultstödet är två konsulter, tillsammans på cirka 150 procent av en heltidstjänst under avtalsperioden. Där det kan delas upp på exempelvis en tjänst om 100% och en tjänst om 50%, två tjänster om 75% omfattning eller någon annan lösning, där den totala omfattningen beräknas uppgå till cirka 5 000 konsulttimmar (inklusive förlängningsoption).


BESKRIVNING:

Uppdraget för anlitade IT-konsulter i rollen utvecklingsspecialist kommer

vara att

• stödja utvecklare med modelldriven applikationsutveckling i MDriven

• utveckla återanvändbara funktioner i det modelldrivna ramverket

MDriven

• stödja det arkitektoniska arbetet för att få en effektivitet i den modelldrivna applikationsportföljen


Detta avropade uppdraget innebär även att IT-konsulter ska kunna leda

uppdrag.

För uppdraget ska arbetsmetodiken i SAFe följas.


UTVÄRDERING: Utvärdering av inkomna avropssvar kommer att ske enligt principen ekonomiskt mest fördelaktig utifrån grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Det innebär att FI kommer att teckna avropsavtal med den ramavtalsleverantör som uppfyller ställda krav och som erbjuder det bästa avropssvaret enligt utvärderingskriterier beskrivna nedan.


SKA-KRAV:

1. minst 3 års erfarenhet av produkten MDriven (före detta Eco).

2. minst 5 års erfarenhet av arkitekturarbete där systemportföljen bestått av applikationer som varit modelldrivet utvecklade.

3. minst 3 års erfarenhet av att tagit fram ramverk för modelldriven utveckling.

4. Minst en av de två erbjudna IT-konsulterna ska ha erfarenhet av uppdragsledning.

5. De erbjudna IT-konsulterna ska ha genomfört liknande uppdrag tidigare med gott resultat/goda vitsord

6. Genomförandet av uppdraget - muntlig presentation i samband med intervjuKrav på referensuppdrag:

Beskriv två uppdrag som en eller båda de erbjudna IT-konsulterna har genomfört tidigare. De två referensuppdragen ska ha avsett liknande uppdrag och har genomförts de tre senaste åren.

Ramavtalsleverantören anger i avropssvaret följande avseende de två referensuppdragen:

• Uppdragsgivare

• Kontaktperson hos uppdragsgivaren, med telefonnummer och epostadress

• Kort beskrivning av genomfört uppdrag

• När uppdraget genomfördes, år och månader.


BÖR-KRAV:

1. Erfarenhet från uppdrag inom finanssektorn

2. Erfarenhet av att leda modelleringsworkshops och intervjuer relaterat till det

3. Erfarenhet av att självständigt driva förstudier inom IT-området

4. Erfarenhet av konfiguration av kodhantering för modelldriven utveckling

5. Erfarenhet av konfiguration av Microsoft IIS webbserver

6. Erfarenhet av Microsoft SQL Server

7. Erfarenhet av utveckling i programmeringsspråket C#


TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS: De erbjudna IT-konsulterna ska ha genomfört liknande uppdrag tidigare med gott resultat/goda vitsord


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se