Folkhälsomyndigheten - Expert inom IT-drift - 04680-2023

8878
1 Dec, 2023 to 30 Sep, 2024
Solna (40% remote)

ROLL: Folkhälsomyndigheten - Expert inom IT-drift - 04680-2023

Startdatum: flytande mellan 2024-01-01 - 2024-01-31

Slutdatum: 2024-09-30

OPTION: 2025-01-31

STATIONERINGSORT: Solna, Det finns möjlighet att arbeta på distans. Konsulten ska inställa sig på kontoret enligt överenskommelse med målsättning på 60% omfattning

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING: Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Vi söker nu en objektiv och erfaren expert med god analytisk förmåga för att förstärka vårt kompetenta team inom it-drift. Konsulten ska ha erfarenhet av arbete i komplexa och kritiska itdriftsmiljöer in-house, med både bredd och tyngd inom Windows och Linux-miljöer. Konsulten ska ha mycket goda kunskaper för hela ekosystemet inom datacenter AD, nät, VMware, lagring, databaser etc. Uppdraget innebär att ingå i linjearbete och bemanningsplanering men kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra lämpliga uppdrag inom it-området.


UTVÄRDERING: Tilldelning av kontrakt (uppdrag) sker genom utvärdering av både pris och kvalitet. Pris utvärderas utifrån de timarvoden som leverantören lämnar i avropssvaret. Kvalitet utvärderas utifrån uppfyllandet av bör-krav som framgår av punkt 1.10. Utvärderingspriset beräknas enligt följande: Lämnat timarvode – prisavdrag för uppfyllande av bör-krav = utvärderingspris Kontrakt kommer att tilldelas den leverantör som erhåller det lägsta utvärderingspriset. Om två eller fler leverantörer erhåller samma utvärderingspris ska kontrakt i första hand tilldelas den leverantör som erhållit störst prisavdrag för uppfyllande av bör-krav. Om även prisavdraget är samma ska lottning avgöra vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet.


SKA-KRAV:

1. Minst av 9 års erfarenhet av IT-drift i större komplexa miljöer med djup teknisk kunskap inom datacentermiljö, nätverk, datakommunikation, brandväggar, administration windowsmiljö (AD, SCCM etc)

2. Minst 8 år erfarenhet av databasadministration och MS Exchange

3. God kunskap av MS SQL

4. God förmåga av administration av Linuxmiljöer (ansible)

5. Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift

6. För att styrka ovanstående kravuppfyllnad ska anbudsgivaren bifoga två (2) beskrivningar av referensuppdrag som den erbjudna konsulten har genomfört. Referensuppdragen ska ha omfattat IT-drift i större komplexa miljöer. Referensuppdragen ska ha omfattat minst 600 timmar vardera och uppdragen ska ha genomförts under de senaste tre (3) åren räknat från sista svarsdag.


BÖR-KRAV:

1. god kunskap i produkter från HP, Cisco, Netapp. Uppfyllt krav ger 40 kr i prisavdrag i utvärderingen.

2. mycket god kunskap i scriptprogrammering inom området för MS Exchange. Uppfyllt krav ger 20 kr i prisavdrag i utvärderingen.

3. mycket god kunskap i Fortinet. Uppfyllt krav ger 40 kr i prisavdrag i utvärderingen.


PERSONLIGA-EGENSKAPER

1. vara självgående

2. vara prestigelös

3. vara lyhörd

4. vara noggrann

5. vara proaktiv samt

6. ha god kommunikationsförmåga.


TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS: För att styrka ovanstående kravuppfyllnad ska anbudsgivaren bifoga två (2) beskrivningar av referensuppdrag (Se krav nedan på referensuppdrag)


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se