Projektledare / Business Analyst / Product Owner

8864
13 Nov, 2023 to 30 Jun, 2024
Linköping (Onsite)

Profil/roll: Projektledare/Business Analyst (även kallad Product Owner inom Safe)

Omfattning: 100%

Placeringsort: Linköping


Beskrivning av uppdraget:

I rollen som Leveransansvarig arbetar du på uppdrag av processägaren/produktägaren med att kontinuerligt utveckla arbetssätten med hjälp av den aktuella processens/produktens digitala stöd verktyg. Du leder och koordinerar arbetet avseende alla vidareutvecklingsaktiviteter inom aktuellt område där en stor del av arbetet handlar om att detaljera verksamhetens behov och krav. Du är också en nyckelperson inom de större utvecklingsprojekten inom ditt område. Du kommer att tillhöra avdelningen Strategi & Utveckling där du ingår i en grupp med flera Leveransansvariga, där var och en ansvarar för utveckling inom olika ansvarsområden.


Du kommer bland annat att arbeta med:

- Säkra att arbetssätten (inom aktuellt ansvarsområde) ständigt utvecklas med hjälp av digitala stöd

- I samråd med processägare/produktägare upprätta plan avseende ovan med tydliga prioriteringar

- Detaljera verksamhetens behov och definiera krav

- Leda arbetet avseende de prioriterade aktiviteterna och se till att de genomförs och implementeras

- Löpande prioritera eller se till att prioriteringar görs

- Vara med och bidra till att utveckla den egna enhetens arbetssätt