Testledare

8770
20 Nov, 2023 to 30 Jun, 2024
Sverige (50% remote)

Söker en testledare med flerårig erfarenhet helst från ERP, dvs komplexa konfigurerade paketbaserade lösningar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Planering, ledning och uppföljning av tester och testresurser.

- Metodstöd vid utformning av testfall

- Aktivt deltagande och stöttning av projektet med att;

Leda funktions- och flödestester (end to end), definiera och dokumentera testfall för berörda arbetsflöden/processer inkl. med angränsande processer och system

- Dokumentation av testfall, utfall samt sammanställning och rapportering.


Som person behöver du vara trygg, driven och kunna jobba självständigt för att hjälpa kunden med implementationen av det nya affärssystemet.