projektledare med fastighetskunskap

8767
4 Dec, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg (Onsite)

Vår kund söker just nu en underkonsult för ett uppdrag som projektledare med fastighetskunskap.


Uppdraget innerbär att arbeta som projektledare i projektet att införa ärendehantering för kunds centrala kundservice och implementera arbetssätt och rutiner i verksamheten. Konsulten ska driva och vara delaktig i verksamhetsutvecklingsprojekt som leder kund fram till våra strategiska mål. Konsulten ska på ett självgående sätt, bistå kund med kvalificerat konsultstöd inom aktuellt kompetensområde. Uppdraget innefattar att leda och vara delaktig i att kartlägga nuvarande kundresa och kundupplevelse. • Uppdraget utgår från Göteborg och närvaro på plats krävs för att kunna genomföra uppdraget.
 • Uppdraget uppskattas med eventuella förlängningar till cirka 2 500 timmar


Rollbeskrivning

Rollen projektledare har i uppdrag att planera, facilitera och implementera aktiviteter som ska göras inom projektet. Arbetet innebär att planera och administrera projektet så att beställaren kan uppnå sitt effektmål. Arbetet innebär också att leda och administrera projektet inom bolaget. Rollen präglas av samarbete, effektivitet och lärande. I rollen ingår att ta fram strategier för projektet och ta fram beslutsunderlag och förankra detta i verksamheten samt att leda genomförandet.


Du skall ha (krav);

 • Erfarenhet av systemstöd för Ärendehantering i Lime CRM.
 • Erfarenhet av systemstöd för Fastighetsförvaltning i Fast2.
 • Erfarenhet av ett större bostadsbolag i Sveriges Allmännytta.
 • Erfarenhet av fastighetsförvaltning, - fastighetsbranschen.
 • Erfarenhet av att projektleda verksamhetsutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av att leda, planera och facilitera styrgruppsmöten, workshops och
 • arbetsgruppsmöten.
 • Erfarenhet av att ta fram riskanalyser.
 • Svensktalande
 • Erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av applikationer och integrationer
 • Erfarenhet av att arbeta fram kravspecifikationer och följa upp mot extern part.
 • Erfarenhet att arbeta i projekt med fler intressenter där det krävs koordinering

av aktiviteter.

 • Erfarenhet av kundservice


Vid en potentiell kandidat var snäll att mail mig CV, önskad rate samt hur konsulten uppfyller kraven.

corneliarenhult@nexergroup.com