#11678 - Säker Digital Kommunikation & Digital myndighetspost (Hybrid) (11405)

8741
1 Dec, 2023 to 1 Dec, 2024
Göteborg (50% remote)

Inledning

Göteborgs Stad Intraservice är Göteborgs stads interna IT-leverantör. Intraservice levererar IT, support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är ca 800 anställda. Inom verksamhetsområde digital infrastruktur är vi runt 250 personer anställda. Läs mer om oss på vår hemsida. http://www.goteborg.se/intraservice.


Till affärsområde mjuk digital infrastruktur (DI) söker vi en konsult som kan stärka upp utveckling- och förvaltningsteamet som arbetar med strategiska tjänster inom området nationella digitala tjänster från DIGG och Inera. Främst SDK (Säker Digital Kommunikation). Men eftersom vi är en liten enhet behöver man vara flexibel i andra applikationer.

Uppdraget ingår i affärsområdet DI på Intraservice, vars uppdrag är att tillhandhålla en god intern service till stadens verksamheter och medarbetare. Vi ska inom ramen för vårt uppdrag ta ansvar för en hållbar utveckling. Således är vi stadens självklara partner för digital infrastruktur. Våra kunder är fackförvaltningar och kommunala bolag i Göteborgs Stad. I dagsläget drygt 60 kunder och en omsätter på 1000 MKR.


Uppdragsbeskrivning

Vi söker en erfaren fullstack-utvecklare med bred kompetens för att stödja oss i implementeringen av nationella tjänster från Inera och Digitaliseringsmyndigheten (DIGG). Stora tjänster som är av strategisk betydelse för kommuner och myndigheter nationellt. Dessa tjänster syftar till att främja digitaliseringen, ökar säkerheten och effektiviserar arbetsflöden samt förbättrar medborgarservicen.

Inera och DIGG förvaltar den nationella infrastrukturen som vi är anslutna till och vi utvecklar och förvaltar meddelandetjänsten och applikationen. Vi arbetar utforskande i nära samarbete med våra kunder för att förstå verksamhetsbehov, lagkrav och regler för dess myndighetsutövande.

Vårt arbete sker i tvärfunktionella team som inkluderar kollegor från andra specialistområden inom Intraservice, såsom Integration, IT-säkerhet, server och databas. Detta för att kunna bygga helhetslösningar. Du behöver kunna en hel del för kunna bygga, livscykelhantera och vidareutveckla tjänsterna. Det krävs kunskaper om vad SDK och digital myndighetspost är för något samt förstå kraven för att få ansluta.

Som systemutvecklare jobbar du med hela applikationen, inklusive front- och backend. Tjänsterna byggs för höga informationsklasser (klass-3) vilket ställer krav på hela lösningen inklusive servern (open shift), kryptering av information mellan servrar, inloggning med tvåfaktor autentisering. Du jobbar självständigt med en uppgift men är också en teamspelare

som brinner för ständig förbättring och smarta lösningar som är förvaltningsbara. Ytterligare är du precis som vi engagerad och vill påverka digitaliseringen i Göteborgs stad.


Uppdragets omfattning

Omfattning 100% av en heltidstjänst beräknas från 2023-12-01 till 2024-12-01.

Med en (1) månads uppsägningstid.


Utvärderingsprocess

Utvärderingen sker enligt kriterierna i tabellen under ”Kompetenskrav. Svarsbilaga utvärderingskriterier, kompetensnivå 4” (se bifogat dokument).

Vi tar oss rätten att efterfråga och kontakta referenser vid behov. Kandidaten med flest poäng erbjuds uppdraget.

Erhåller flera kandidater samma poäng, vinner den med lägst timpris. Har flera kandidater samma poäng och samma timpris avgörs valet genom lottning. Lottning kommer att ske med hjälp av förvaltningsjurist eller inköpschef på Intraservice.


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT – data delområde B systemutveckling/förvaltning.


Anbudet skall innehålla

- Kandidatens CV i word-format där det tydligt framgår efterfrågad erfarenhet och kompetens

- Sammanfattning

- Profilbeskrivning eller liknande

- Timpris

- Ifylld svarsbilaga, de bifogat dokument

- Svar gällande Jäv, Tidigare anställning inom Intraservice samt Sekretess, se bilaga