Teknisk projektledare - IT-infrastruktur

8613
1 Jan, 2024 to 31 Dec, 2024
Örebro (Onsite)

Under 2024 kommer SCB att lämna sitt gamla datacenter och ett nytt datacenter ska etableras. En förstudie har genomförts för att ta fram en ny datacenterdesign och ett upphandlingsarbete är genomfört. SCB söker nu en Teknisk projektledare för att leda och styra arbetet med etablerandet av nytt datacenter och genomförandet av den tekniska transformationen. Rollen innebär både planering och styrning av resurser inom projektet och även att man kommer att ha delprojekt/delprojektledare under sig.

Vidare ska konsulten ska kunna täcka upp vid temporära vakanser i ledande roller inom IT- infrastrukturens förvaltningsorganisation/linjeorganisation.


Obligatoriska krav (Ska-krav)

• Certifiering inom ITIL

• Erfarenhet av att leda tekniska projekt som inbegriper IT-infrastrukturella förändringar inom t.ex. server, nätverk, datalagring, datahallar, datacenter

• Erfarenhet av att etablera nytt datacenter

• Erfarenhet av transformationsprojekt

• Förmåga och erfarenhet att leda arbete med kravspecifikationer

• Erfarenhet av att driva större komplexa upphandlingar inom IT-drift i enlighet med LOU

• Förmåga och erfarenhet att skapa avtalsdokumentation och driva avtalsförhandlingar


Mervärde (Bör-krav)

Mycket god teknisk förståelse av IT-infrastruktur och IT-drift

• Erfarenhet av att haft ledande befattning inom ett större företag/myndighet.

• Erfarenhet av projektledning i offentlig verksamhet

• Erfarenhet av att leda andra projektledare/koordinatorer i ett projekt

• Förmåga och erfarenhet att genomföra nyttoberäkningarStart: 2024-01-01

Längd: 12 månader

Placering: On site i Örebro

Omfattning: 100%

Erfarenhetsnivå: 4