Extern Webbplats - Ljungby kommun (ADDA) - 2023-0218

8585
1 Feb, 2024 to 31 Jan, 2026
Ljungby (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format

- Accept av krav i avropsunderlaget!

- bifoga beskrivning av uppdraget att utveckla ny webbplats - Se punkt 2.4.9 i avropsdokumentet.

- bifoga beskrivning av uppdraget att förvalta framtagen webbplats - Se punkt 2.4.10 i avropsdokumentet.


ROLL: Leverantör för Extern Webbplats och förvaltning

Startdatum: 2024-02-01

Slutdatum: 2026-01-31

OPTION:

STATIONERINGSORT:

PRIS TAK: 1. Leverans av webbplats 1 St*

2. Förvaltning 100 timmar*

*Priset ska avse samtliga kostnader

OMFATTNING: Avtal kommer tecknas för uppdraget, fördelat på två områden:

1. Leverans av extern webbplats och

2. Förvaltning av extern webbplats, 100 timmar samt option på 100 timmar.


BESKRIVNING:

Med avropet avser Ljungby kommun att teckna avtal som omfattar konsultstöd för uppbyggnad, förvaltning och support av kommunens externa webbplats


Omfattning:


Det här dokumentet beskriver kravbilden för Ljungby kommuns framtida externa webbplats. Kravbilden hålls på en övergripande nivå och kommer sedan göras mer detaljerad i utvecklingsfasen tillsammans med upphandlad leverantör som ska vara vägledande och rådgivande genom hela projektet. I de fall vi inte har kunnat uttrycka exakta krav kring ett behov ska leverantören med hjälp av sin erfarenhet och sitt yrkeskunnande föreslå en lösning samt ange vad som krävs för att förverkliga den. Leverantören ska i nära samarbete med Ljungby kommun arbeta fram den slutgiltiga strukturen och navigationen.


Ljungby kommun söker en leverantör/samarbetspartner som kan hjälpa oss med att implementera nya webbplatsen i Sitevision Cloud enligt vår kravspecifikation nedan samt kommande utveckling. I denna förfrågan vill vi upphandla systemstöd, konsultstöd för funktion och design, bygga och implementera en ny lösning för extern webbplats som kommer att drivas i kommunens nya webbplattform. Leverantören ska utveckla och anpassa funktionalitet, sidmallar, specialsidor och design i Sitevision utifrån webbplatsens slutliga design som arbetas fram i projektet och som utgår från Ljungby kommuns kravspecifikation samt gällande lagkrav kring offentliga webbplatser och tillgänglighet. Webbplatsen ska vara enkel att navigera i, grafiskt tilltalande och användbar med en struktur som gör det lätt för användarna att hitta vad de söker. I förfrågan ingår också utbildning och support samt stöd för att avveckla den gamla webblösningen och säkerställa övergång till förvaltning. Lösningen ska följa Ljungby kommuns grafiska profil.


I de fall funktioner avviker från Sitevisions standarfunktionalitet ska detta anges av leverantören och godkännas av Ljungby kommun.


Det är mycket viktigt att vi följer nuvarande tillämpliga, men också kommande lagar och regelverk vilka vi vill att leverantören ska stödja oss med.


SKA-KRAV:


MER INFO: Se bifogat!


1. Genomförandebeskrivning; bifoga beskrivning av uppdraget att utveckla ny webbplats

2. Förvaltningsbeskrivning; bifoga beskrivning av uppdraget att förvalta framtagen webbplats

3. SLA: Support ska som minimum erbjudas måndag till fredag kl. 8-17. Akuta ärenden ska kunna påbörjas inom 3 timmar.


Krav leverantör

1. Leverantören ska erbjuda kontaktpersoner med kompetens och färdigheter kring kommunala webbplatser och Sitevsion Cloud.

2. Leverantören ska ansvara för hela processen med att vägleda, planera, utveckla och leverera tillgänglig webbplats.

3. Leverantören ska ha hög kompetens och tillräcklig teknisk förmåga för att kunna genomföra det uppdrag som avropet avser.

4. Leverantören ska vara certifierad enligt Sitevision (Sitevisions Certified SiteVision Website Developer samt Certified Sitevision Solution Developer).

5. Leverantören behöver vara Episerver/Optimizely partner med certifierade utvecklare för att kunna hantera och senare avveckla nuvarande webbplats.


Projektledare

1. Projektledaren ska vara tillgänglig på kontorstid under hela projektets gång.

2. Projektledaren ska ha erfarenhet från liknande uppdrag.