DevOps Systemadministratör i Plattformsteamet till DIGG

8579
15 Jan, 2024 to 15 Jul, 2024

DevOps Systemadministratör i Plattformsteamet till DIGG


Beskrivning av uppdrag:

DIGG ansvarar för infrastruktur och tjänster som ska användas av många olika offentliga aktörer. Nu söker de en konsult som ska förstärka inom IT-avdelningen och ingå i deras Plattformsteam.


DIGGs tekniska målmiljö är ett antal kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där de idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och vår CI/CD-pipelines. De utvecklar mikrotjänster i Java och Quarkus samt använder Vue för frontendutveckling med typescript.


DIGGs plattformsteam sköter bl.a. konfiguration för deployment av applikationer och andra funktioner som loggning och övervakning av driftsatta applikationer. Plattformsteamet är även ett stöd till utvecklingsteamen som utvecklar applikationer i java.


De behöver förstärka plattformsteamet med en resurs som kan omsätta deras behov till fungerande lösningar samt ta fram lösningar för plattformstjänster, som t.ex. AMQ, Postgresql, Keycloak, funktioner för backup m.m.


Konsulten ska uppfylla kompetensnivå 3:

Kunskap - hög kompetens inom aktuellt område/roll.

Erfarenhet - arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.

Självständighet - kan arbeta självständigt.


SKA-Krav:

 • Ha erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer, minst 2 år
 • Ha erfarenhet av konfiguration av applikationer för deployment i kubernetes, minst 2 år
 • Ha erfarenhet av Linux som utvecklings och driftmiljö, minst 2 år
 • Ha erfarenhet av PKI-hantering
 • Ha erfarenhet av Docker/Podman, minst 1 år
 • Ha erfarenhet av versionshantering i git eller motsvarande, minst 1 år


BÖR-Krav:

 • Ha erfarenhet av kustomize och yaml-filer för deployment i kubernetes
 • Ha erfarenhet av Istio
 • Ha erfarenhet av argoCD
 • Ha erfarenhet av administration av gitlab
 • Ha erfarenhet av administration av nexus
 • Ha erfarenhet av att skapa images med Docker eller Podman
 • Ha erfarenhet av administration av Postgres


Pris: enl. ök.


Start: Tidigast 2024-01-15 och senast 2024-02-01


Slut: 2024-07-15


Förlängning 1: till och med 2025-01-15

Förlängning 2: till och med 2025-07-15

Förlängning 3: till och med 2026-01-15


Konsulten får inte arbeta åt Digg längre än 24 månader under en sammanhängande period om 36 månader. Om detta är på väg att ske har Digg rätt att säga upp avtalet.


Uppdragets omfattning: 100%


Stationeringsort: Konsulten ska vara placerad på Diggs kontor i Sundsvall eller Stockholm. Arbete kan ske på distans med undantag för enstaka fysiska möten som DIGG kallar till. Dessa möten kan antingen vara i Sundsvall eller Stockholm.


Övrigt:

Intervju av konsulter för beräknas ske via Skype måndag den 20 november kl. 09:00, 10:45 och 13:00