Region Örebro län (ADDA) - Team på 3 konsulter projektledare, processledare, nivå 5 - 22RS5707-9

8523
24 Nov, 2023 to 31 Dec, 2023
Örebro (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS:


ROLL: Region Örebro län (ADDA) - Team på 3 konsulter projektledare, processledare, nivå 5 - 22RS5707-9

Startdatum: Omgående efter signering

Slutdatum: 2023-12-31

OPTION: 2024-12-31

STATIONERINGSORT: Uppdraget ska genomföras på plats och distans i Region Örebro län efter överenskommelse.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: Estimerad tidsåtgång 960 timmar


BESKRIVNING:

Avropet avser ett team på 3 konsulter (2-3 heltidsuppdrag) under kontraktstid nedan.

Team består av följande roller: projektledare, processledare.


I Region Örebro län beslutade Regionstyrelsen den 16 februari 2016 att starta processen för upphandling av Framtidens vårdinformationsstöd. Upphandlingen har genomförts inom Sussa samverkan och avtal tecknades med Cambio Healthcare AB i början på juni 2019.

Det nya vårdinformationsstödet består av nästa generations Cosmic, samt ett antal specialistlösningar integrerade som en helhetslösning och är upphandlat som tjänst. Arbetet med att ta fram en gemensam konfiguration för de nio regioner som ingår i Sussa samverkan är genomfört.

I Region Örebro län har Programmet Nytt vårdinformationsstöd, nedan kallat programmet, har ett övergripande ansvar att skapa förutsättningar för ingående projekt och införa det nya vårdinformationsstödet (Cosmic).

· Leda delprojekt gällande införandet av Cosmic inom område psykiatri

· Leda delprojekt gällande införandet av Cosmic inom område forskning och utbildning (FoU)

· Processledning för område operationsplanerings

· Processledning av Mödra- och förlossningshälsovård

· Processleda flödet vårdövergångar

· Processleda flödet inom hemsjukvård

· Processleda flödes- och acceptanstester

SKA-KRAV:

Krav på teamet:

1. Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

2. Dokumenterad erfarenhet inom projektledning

3. Tidigare erfarenhet av Sussa samverkan

4. Erfarenhet/kunskap om elektronisk patientjournal

5. Erfarenheter att leda workshops nära klinisk verksamhet

6. Kunskap och vana att samla in behov och krav

7. Erfarenhet av att leda digitala möten

8. Erfarenhet av samordning av resurser, aktivitets- och leveransplanering

9. Dokumenterad erfarenhet av nära samarbete med vårdverksamheter och av verksamhetsutveckling

10. God kunskap om och dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom Hälso- och sjukvårdsorganisationer

11. Goda kunskaper om nationell e-hälsa

12. Tillgänglig omgående

13. Svenska i tal och skriftKrav på tidigare erfarenhet ska styrkas av till avropssvaret bilagda CV för alla i teamet.

Det ska tydligt framgå vem i teamet som bemannar respektive roll som efterfrågas.

Konsulten/konsulterna ska ha erfarenhet av ett liknande uppdrag. Detta styrks genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av ett motsvarande uppdrag. Följande uppgifter ska framgå:

- Beskrivning av referensuppdrag

- Uppdragsgivare

- Kontaktperson hos uppdragsgivare

- Telefonnummer till kontaktperson

- E-postadress till kontaktpersonBÖR-KRAV:

1. Erfarenhet av vårdnära kliniskt arbete

2. Kunskap om patientdatalagen och hur denna hanteras

3. Erfarenhet av framtidens vårdinformationsstöd inom Sussa Samverkan

4. Certifierad inom projektledning


PERSONLIGA EGENSKAPER I TEAMET (utvärderas under intervjun):


Samarbetsförmåga

1. Teamets förmåga att kunna samarbeta med kunden för att uppdraget som helhet ska nå bästa möjliga resultat.

2. Teamets förmåga att professionellt och positivt bemöta kunden med hög servicekänsla framkommer under intervjun.


Genomförbarhet

3. Teamet visar och förklarar metod och arbetsprocess som är relevant för ett gott resultat för genomförandet av uppdraget med god måluppfyllelse.