Wordpress: Support, förvaltning och utveckling Vårt Göteborg (11358)

8512
1 Dec, 2023 to 30 Nov, 2024
Göteborg (50% remote)

FÖRLÄNGD SVARSTID samt FÖRTYDLIGANDE AV OBLIGATORISKA KRAV

Se bilaga Frågor och Svar


Bakgrund och syfte

Vårt Göteborg är Göteborgs Stads digitala tidning och utgör en av stadens prioriterade kommunikationskanaler. Beställaren har behov av att upphandla tjänst för support och förvaltning samt viss vidareutveckling av Vårt Göteborg.


Vårt Göteborg hostas på en server hos Göteborgs Stads förvaltning intraservice. 23-10-10 är status:

  • Linuxserver med Ubuntu version 20.04.01
  • WordPress version 6.3.1
  • PHP version 7.4.33
  • MySQL version 8.0.34
  • Vårt Göteborg är utvecklat som ett Headless CMS.
  • Vårt Göteborg använder mätverktyg Matomo och nyhetsbrevstjänst Mailchimp.
  • Mediaflows plugin för att hantera bild och video kommer att implementeras som en del av det här uppdraget.

Leverantören ska följa Göteborgs Stads styrdokument för kommunikation samt tillämpa grafisk manual vid ändringar och utveckling.


Uppdragets omfattning och avgränsningar

Vårt Göteborg hostas på en server hos Göteborgs Stads förvaltning intraservice. Intraservice ansvarar därmed för driften av Vårt Göteborg. Uppdraget att leverera support och förvaltning av Vårt Göteborg avgränsas till att upprätthålla funktionaliteten på sajt och redaktörsverktyg över tid, vilket även kan antas innefatta mindre förbättringar.


Obligatoriska krav

Leverantörens leverans av support och förvaltning ska uppfylla kraven i punkterna 1-3 och 5 nedan och leveransen av vidareutveckling ska uppfylla kraven i punkterna 4 och 5 nedan.


1. Generellt

Se bilaga gällande ärendehanteringssystem, uppföljning av supportärenden samt personlig support


2. Akuta ärenden

Se bilaga gällande rapportering och uppföljning av akuta ärenden


3. Förvaltning

Se bilaga gällande förvaltning samt rapportering vid månadsmöten


4. Vidareutveckling

Se bilaga gällande vidareutveckling/projektuppdrag


5. För konsultarbetsgruppen gäller att:

Se bilaga gällande konsultarbeten


Kompetenskrav

a) Uppdraget kräver en konsultarbetsgrupp bestående av olika konsulter med en projektledare på nivå 3 som kvalitetssäkrar resultatet och där övriga offererade gruppmedlemmar kan ligga på nivå 2.

b) Samtliga medlemmar i konsultarbetsgruppen ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med WordPress.

c) Konsultgruppen ska ha kompetens alternativt tillgång till kompetens inom de olika tilläggstjänster Vårt Göteborg och Din kunskapsarena (se rubrik Option nedan för mer information om Din kunskapsarena)

använder (till exempel mätverktyg, nyhetsbrevsverktyg och bild- och videohantering)


Tidsperiod

Uppdraget gäller från och med 2023-12-01 till och med 2024-11-30 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. Vid nyttjande av förlängning, sker denna skriftligt och på initiativ av Beställare. Leverantörens ersättning vid förlängning av uppdraget, enligt de priser som avtalats för uppdraget


Option

Support och förvaltning samt mindre löpande förbättringar samt vidareutveckling för Din kunskapsarena Din kunskapsarena hostas på en server hos Göteborgs Stads förvaltning intraservice. 23-10-24 är status:

• Linuxserver med Ubuntu 20.01

• PHP finns i 7.4 8.0 8.1

• Apache 2.4.41

• Wordpress 6.3.2

• MySQL 8.0.29Villkor

Leverantören är bunden av sitt anbud tre (3) månader efter sista anbudsdag. För det fall den förnyade konkurrensutsättningen blir föremål för överprövning är Leverantören bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom.

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT, Konsulter IT – data delområde B systemutveckling/förvaltning.


Anbudet ska innehålla:

• Beskrivning av Leverantörens arbetssätt och hur arbetssättet kommer bidra till att uppfylla kraven i upphandlingen.

• Bedömning av rimligt antal timmar att lägga på sajten per månad, för att hålla den uppdaterad och utvecklad.

• Priser enligt Bilaga

• 2 Referensuppdrag enligt bilaga