Vetenskapsrådet -support och förvaltning inom objektet VR-analys, nivå 4, - 2.5-2023-06978

8493
12 Jan, 2024 to 12 Jan, 2026
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS:


ROLL: Vetenskapsrådet -support och förvaltning inom objektet VR-analys, nivå 4, - 2.5-2023-06978

Startdatum: 2024-01-12

Slutdatum: 2026-01-12

OPTION: 2028-01-12

STATIONERINGSORT: Tjänsten kan utföras efter överenskommelse, på distans eller på plats i VR lokaler. (Stockholm)

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 75%


BESKRIVNING:

Konsulten kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av system inom objektet VR-analys, det handlar främst om ETL-lösningar för inläsning, transformering och lagring av data byggd på Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS).


Arbetet struktureras i form av uppgifter hanteras i VR Azure DevOps. Prioritering görs av VRs personal i samråd med konsulten. Konsulten ska leverera 30 timmar i veckan för utveckling och underhåll. Outnyttjade timmar förs över till nästa månad.


Konsulten ska ha mycket goda kunskaper i MS SQL och SSIS. Konsulten ska ha mångårig erfarenhet samt god problemlösningsförmåga i systemutveckling. Konsulten ska ha erfarenhet av underhåll av databasservrar. Konsulten ska ha erfarenhet av nära samarbete med förvaltningsledare verksamhet och förvaltningsledare IT samt med objektspecialister.· Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att:

· löpande underhåll och datauppdatering av systemen

· utveckling av systemen med förvaltningsbar kod

· felsöka och buggrätta systemen

· drift och felsökning av ETL-lösningar

· fånga användares krav/önskemål och översätta till funktionsbeskrivningar

· dokumentera utvecklingsarbetet

· planera i samarbete med förvaltningsledare

· arbeta som projektledare

· göra tidsuppskattningar (nedlagd tid och återstående tid)

· göra behovsutredningar


UTVÄRDERING:

Tilldelningskriterier: Uppdraget kommer att tilldelas den ramavtalsleverantör som bäst uppfyller kraven utifrån följande tilldelningskriterier:


1 Pris (lämnat timpris får inte överstiga ramavtalsleverantörens takpris).

2. Kvalitet, uppfyllnad av bör krav, kan ge max 15% reduktion av ttimpriset.

Utvärderingspris=Pris (dvs. lämnat timpris) – Kvalitet (procentavdrag för uppfyllnad av bör krav)


SKA-KRAV:

1. MS SQL server 2019

2. MS SQL server 2022

3. SQL

4. PL/SQL

5. SSIS

6. ETL

7. .NET, C#

8. XML & JSON

9. Azure DevOps

10. Ha en akademisk examen eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig.

11. Ha mångårig erfarenhet av IT-system och det är särskilt meriterande om konsulten har arbetat med bearbetning av stora mängder av data på upp till 10 TB data. Detta är en del av arbetet med ETL-processen.

12. Ha en ha erfarenhet och förmåga av att lösa fel, brister och problem i applikationer och data. Även avancerad felsökning i komplex miljö med flera inkommande datakällor förekommer.

13. Ha erfarenhet och förmåga att arbeta som projektledare.

14. Ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vara van vid att presentera resultat i både tal och skrift.

15. Kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter, arbeta strukturerat, vara noggrann och ha en god känsla för service.

16. Ha erfarenhet av systemutveckling.

17. Behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.BÖR-KRAV:

1. ha erfarenhet av att ha arbetat med API:er och integrationer mellan databaser och webbapplikationer.

2. ha erfarenhet av drift och felsökning i stora ETL-lösningar.

3. ha erfarenhet av arkitektur kring ETL.

4. ha erfarenhet av att ha arbetat med forskningsdata.

5. ha kunskaper om dimensional modeling.

6. ha erfarenhet om datavisualisering med Power BI eller likvärdigt.