Kravanalytiker

30 Nov, 2023 to 29 Nov, 2025
Örebro (Onsite)

Uppdragsbeskrivning


Avropet avser en (1) resurskonsult av typen Kravanalytiker för kundens produktområde Äga Fordon, enligt definition och krav i avropsunderlaget.


Uppdraget kommer att ske inom produktområde Äga Fordon som förvaltar och utvecklar IT-stöd inom fordonsområdet. Det är dels till för interna kunder men främst för externa kunder inom hela fordonssektorn. Utvecklingen sker i agila leveransteam som jobbar med hela utvecklingsprocessen analys, krav, systemutveckling och systemtest. Kunden har även tydliga processer och arbetssätt för Change och Configuration Management.


Konsulten kommer att arbeta som kravanalytiker i ett agilt team inom Produktområde Äga Fordon, främst i projekt Nytt VTR (vägtrafikregister). Nytt VTR är ett av kundens utvecklingsuppdrag, det största i myndighetens historia. Myndigheten ska börja bygga ett nytt, modernt och robust vägtrafikregister – ett samhällsviktigt system som måste vara tillgängligt dygnet runt och året om för att försörja myndigheter, branscher, företag och medborgare med information om fordon, dess ägare och körkortsinnehavare. Konsulten kommer att ingå i ett agilt team som tar fram nya systemlösningar utifrån verksamhetens behov. Att vara kravanalytiker innebär att man deltar i och driver arbetet med att utveckla, anpassa och vidmakthålla kravdokumentation för nya och befintliga IT-lösningar så att de klarar verksamhetens nuvarande och framtida krav och behov. Som kravanalytiker kommer konsulten att arbeta med att samla in, analysera, dokumentera och förvalta funktionella och icke funktionella krav. Kravanalytikerrollen har ett nära samarbete med roller från verksamheten och IT. Det kan under avtalstiden även bli aktuellt med arbete som kravanalytiker inom andra områden.


Sista svarsdatum: 2023-09-28

Start-slut + option: 2023-11-30 - 2025-11-29

Stationeringsort: Örebro eller Kista

Omfattning: 100%

Säkerhetsskyddsavtal: JA


Ska-krav

-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

oKunskap – hög kompetens inom aktuell roll

oErfarenhet – är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4–8 år inom aktuell roll.

oLedning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.

oSjälvständighet – kan arbeta självständigt.

-Minst 6 års arbetserfarenhet av kravfångst, kravanalys och dokumentation av krav.

-Minst 4 års arbetserfarenhet av att modellera komplexa systemnära krav och dess beroende.

-Minst 4 års erfarenhet av att dokumentera krav med användningsfall och User Stories.

-Minst 4 års erfarenhet av uppdrag som genomförts med ett agilt arbetssätt.

-Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i modelleringsverktyget Enterprise Architect.

-Minst 2 års erfarenhet av att använda Microsoft Azure DevOps Server (ADS) eller Team Foundation Server (TFS).

-God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.


Bör-krav

-Minst 2 års erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3.


Återkom till mig senast 28/9 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen