Senior Verksamhetsutvecklare

1 Nov, 2023 to 31 Oct, 2024
Solna (Onsite)

Uppdragsbeskrivning


Inom ramen för projekt MPK arbeta med att analysera behov och brister avseende arbetssätt och verktyg för kapacitetsplanering på järnväg (projekt MPK), samt delta i verifiering av funktioner och rättningar. Jobba utifrån delprojekt verksamhetslösning med ett tätt samarbete med test och IT utvecklingsteam. Samarbete med övriga delprojekt, mottagande förvaltning, linje samt med externa leverantörer.


Sista svarsdatum: 2023-09-29

Start-slut + option: 2023-11-01 - 2024-10-31 + option: 6+6 månader.

Stationeringsort: Solna

Omfattning: 50-70%


Ska-krav

-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

-Ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av testarbete enligt testmetoder, system- eller acceptanstestnivå samt arbete som testanalytiker.

- Ska ha 5 års dokumenterad erfarenhet av ledning av team med 4 eller fler teamdeltagare.

-Erfarenhet av arbete med Team Foundation Server/Azure DevOps.

-Ska ha 2 års dokumenterad erfarenhet av ledande arbete med extern utländsk leverantör i en komplex systemlösning.

-Ska ha dokumenterad erfarenhet av planering och koordinering av testaktiviteter i större uppdrag på myndighet eller större organisation och erfarenhet av testarbete inom området kapacitetsplanering inom ett transportsystem, så som tex järnväg eller liknande.

-Konsultens språk är svenska.


Licenser:

-Konsulten ska ha egen MSDN-licens för Visual Studio med Team Foundation Server.


Bör-krav

N/A


Återkom till mig senast 19/9 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen