Projektledare

9 Oct, 2023 to 9 Oct, 2024
Borlänge (Onsite)

Uppdragsbeskrivning


Projektet Marknadsanpassad Planering av Kapacitet (MPK) har som övergripande mål att bidra till ökad punktlighet genom kapacitetstilldelning och en mer branschgemensam process. Syftet med projektet är att öka kapacitetstilldelning som är väl anpassad för framtidens arbetssätt och marknadens krav. Detta sker genom ett externt upphandlat planeringssystem samt internt utveckla övriga systemfunktioner.


Arbetet genomförs i ett antal delprojekt som hålls samman genom en överordnad projektledning. Detta avrop avser resurser för att stärka delprojekt Verksamhetslösning som ansvarar för att internt utveckla verksamhetslösningar och systemfunktioner. Detta avrop avser system- och verksamhetsutvecklare.


Uppdraget består i att tillsammans med andra verksamhets- och systemutvecklare utveckla de interna funktioner som ingår i MPK-lösningen. I uppdraget ingår även att:

•Vara biträdande teamledare och arbetsleda både anställda och konsulter

•Leda och driva olika utredningar kopplat till MPK-lösningen


Arbetsuppgifterna kan komma att förändras under tiden om uppdragsläget inom projektet förändras.


Sista svarsdatum: 2023-09-29

Start-slut + option: 2023-10-09 - 2024-10-09 + option: 12+12 år.

Stationeringsort: Borlänge/Solna/Göteborg/Gävle/Malmö

Omfattning: 100%


Ska-krav

-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

-Konsulten skall ha minst ett års dokumenterad erfarenhet av projekt inom kapacitetsplanering inom transportsektorn eller liknande uppdrag leda i att arbeta med verksamhetsutveckling och införande.

-Konsulten skall minst ha tre års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare med resurser från både verksamhet samt projekt samt metodiken successiv planering.

-Konsulten skall ha dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbetet för implementering av projektresultat inom större statlig organisation.

-Konsulten skall kunna påvisa deltagande i minst ett uppdrag där arbetet utgår från EU-direktiv så som SERA-direktivet bilaga VII.

-Konsulten skall ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Team Foundation Server.


Licenser:

Konsulten ska ha egen och rätt Visual Basic-licens för uppdraget


Bör-krav

N/A


Återkom till mig senast 29/9 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen