Projektledare - Sundsvalls kommun

16 Oct, 2023 to 30 Jun, 2024
Sundsvall (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: 2 referensprojekt (inklusive kontaktpersoner) som offererade konsulter haft ledande roller inom, varav minst ett ska ha med tillgänglighet att göra


ROLL: Projektledare

Startdatum: 2023-10-16

Slutdatum: 2024-06-30

OPTION: möjlighet till förlängning så länge uppdraget ligger inom den ursprungliga förfrågan.

STATIONERINGSORT: ska vara på plats i Sundsvall minst 2 dagar i veckan

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


På sundsvall.se finns idag cirka 3700 dokument, varav de flesta är i pdf-format. Endast en handfull av dessa dokument är tillgängliga i enlighet med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade dos-lagen (SFS nr: 2018:1937). För sundsvall.se innebär det att alla besökare på webbplatsen ska kunna ta del av innehållet, även personer som behöver hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning.

Detta projekt ska dels skapa förutsättningar så att vi framåt gör rätt (ta fram mallar, utbildningar), dels tar hand om det som redan är publicerat (inventera, arkivera).


Projektet ska omfatta att:

• Ta fram nya tillgänglighetsanpassade, kommungemensamma wordmallar samt implementera och förankra dessa.

• Ta fram nya tillgänglighetsanpassade wordmallar för Public 360 (tjänsteskrivelse, protokoll etc – många av dessa publiceras direkt ut på webben idag helt otillgängligt).

• Hjälpa respektive förvaltning att inventera nuvarande dokument samt gå igenom alternativa sätt att hantera sina dokument (utbildning och rådgivning).

• Utreda och upphandla ev tekniska verktyg som finns på marknaden som omvandlar word till tillgängliga html-sidor


UTVÄRDERING:


Utvärdering kommer att följa nedanstående steg och utvärderingen baseras på informationen som angetts i anbudet.

1. Först kontrolleras om leverantören uppfyller samtliga obligatoriska krav som ställts i förfrågan. De som inte kvalificerar sig här går inte vidare till utvärdering.

2. Därefter utvärderas tjänsten utifrån i förfrågan angivna krav och offererat pris för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3. Samtliga leverantörer meddelas samtidigt resultatet av utvärderingen.

4. Avtal tecknas med vinnande leverantör.


Det anbud kommer att antas som är det för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga baserat på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet


SKA-KRAV:


1. God och dokumenterad kunskap och erfarenhet av projekt uppdragsbeskrivningen, samt bifogat projektdirektiv

2. 2 referensprojekt (inklusive kontaktpersoner) som offererade konsulter haft ledande roller inom, varav minst ett ska ha med tillgänglighet att göra

3. Projektledare ska ha flerårig erfarenhet av projektledning

4. Projektledaren ska ha kompetens och erfarenhet av att jobba med tillgänglighetsfrågor i digitala kanaler

5. Projektledaren ska redovisa 2 referensprojekt med tillhörande referenspersoner som beställaren kan kontakta.

6. Projektledaren ska vara på plats i Sundsvall minst 2 dagar i veckan

7. Projektledaren ska kunna påbörja uppdraget den 2023-10-16 på minst 25% för att sedan stegvis kunna öka omfattningen till ca: 100% senast 2023-11-15