Mjukvaruutvecklare SITHS eID Portal, nivå 3-4 - Nordic Medtest - LPU-921 och LPU-1030

1 Oct, 2023 to 31 Mar, 2024
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

--> CV bör innehålla: • Namn på konsulten • Nuvarande arbetsgivare • Roll/roller och kompetensnivå • Beskrivning av Kompetenser • Tidigare anställningar med en kort beskrivning av tjänsten • Utbildningar • Utförda uppdrag, relevanta för avropsområdet och aktuell roll/roller

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: Bifogas!


ROLL: Mjukvaruutvecklare, nivå 3-4

Startdatum: 2023-10-01

Slutdatum: 2024-03-31

OPTION: 2024-09-31

STATIONERINGSORT: Distans.

PRIS TAK: nivå 3: Enligt ök nivå 4: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Bakgrund

NMT får utökat ansvar för utveckling och ska etablera ytterligare ett utvecklingsteam för applikationsförvaltning och vidareutveckling av SITHS eID Portal, för att utfärda och administrera tjänstelegitimationen SITHS eID. Uppdragsbeskrivning Vi behöver en mjukvaruutvecklare med erfarenhet av utveckling av applikationer med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Personen ska ha vilja och förmåga att snabbt kunna hitta ny viktig information och förstå sammanhangen, samt vilja ta ett stort ansvar för arbetet.


I uppdraget ingår att:

• delta i analyser av krav, arkitektur och tekniska lösningar.

• utveckla kvalitativ programvara som uppfyller ställda krav.

• omvärldsbevaka teknikutveckling inom området.

• delta i felsökning och felrättning.

• bidra i teamet i att bygga och sprida kompetens.


UTVÄRDERINGSMODELL:SKA-KRAV:


1. Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling.

2. Erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, exempelvis SOAP/REST.

3. Erfarenhet av utveckling med hjälp av Java och Spring Boot

4. Erfarenhet av CI/CD med hjälp av Jenkins, Bitbucket och OpenShift.

5. Erfarenhet av byggsystemen Maven och Gradle

6. Erfarenhet av design- och konstruktionsmönster, inklusive client-serverlösningar och databaskomponenter.

7. Erfarenhet av infrastruktur, design för skalbarhet och alternativa driftslösningar.

8. Erfarenhet av frontend-utveckling i Angular och/eller React, Javascript och Typescript

9. Erfarenhet av containerteknologier, inklusive Docker och OpenShift

10. Erfarenhet av att utveckla applikationer med databaskopplingar till MongoDB Redis och MariaDB

11. Arbete med kodnära testning, t.ex. enhetstester.


BÖR-KRAV:


1. Branscherfarenhet inom offentlig verksamhet i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet.

Erfarenhet av behörighetsmodeller och protokoll/ramverk för autentisering och auktorisering.