BI-Konsult

5 Oct, 2023 to 31 Dec, 2023
Stockholm (Onsite)

Uppdragsbeskrivning


Kunden som är en myndighet arbetar förnärvarande med en förstudie avseende eventuellt inrättande av BI-plattform med datalager, data pipeline samt ett verktyg för analys, rapportering och visualisering.


Konsulten stödjer verksamheten i en förstudie avseende eventuellt inrättande av BI-plattform med datalager, data pipeline samt ett verktyg för analys, rapportering och visualisering. Konsulten ska vara med och ta fram olika strategiskt tekniska vägval tekniskt. Konsulten bidrar till att ta fram en datastrategi och relevanta förvaltningsroller kopplade till BI området.


Vid eventuell förläning ska konsulten medverka och stödja verksamheten i framtagning av upphandlingsunderlag och implementering av BI-lösning.


Sista svarsdatum: 2023-09-25

Start-slut + option: 2023-10-05 - senast 2023-12-31 + option: 6x4 månader.

Stationeringsort: Stockholm

Omfattning: 100%


Ska-krav

•Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling.

•Konsulten ska obehindrat göra sig förstådd och förstå svenska i tal och skrift samt ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

•Konsulten ska vara strukturerad och har god analytisk förmåga och har en förståelse för komplexa informationsflöden och beroendesamband.

•Konsulten ska vara van att arbeta med en helhetssyn på arkitektur.

•Konsulten ska ha en högskoleexamen inom IT, systemvetenskap, Civilingenjörsexamen eller som vi bedömer är en likvärdig utbildning. Konsulten kan uppfylla kravet genom att påvisa att samma kunskapsnivå erhållits genom arbetslivserfarenhet.


Bör-krav

•Konsulten bör vara engagerad, kommunikativ, driven och självgående.

•Konsulten har erfarenhet av liknande uppdrag.

•Konsulten har erfarenhet inom IT-arkitektur, BI/DW arkitektur och design.

•Konsulten har god kännedom om infrastruktur, säkerhet och integration inom BI-området.

•Konsulten har erfarenhet av teknikplattformar inom BI tex. Microsoft, Hadoop, Qlik eller liknande.

•Konsulten har erfarenhet av ETL och datapipelines.

•Konsulten har erfarenhet av datamodellering.

•Konsulten har erfarenhet av kravanalys.

•Konsulten har erfarenhet av införande och implementering av BI lösning.Återkom till mig senast 25/9 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen