Transformationsledare till Agria

1 Oct, 2023 to 31 Dec, 2024
Stockholm (50% remote)

Agria befinner sig i en pågående förändringsresa i riktning mot att bli det ledande europeiska djurförsäkringsbolaget. En viktig del i det är modernisering av våra kärnförmågor och nu initierar vi moderniseringen av Skador, en av de största och viktigaste kärnförmågorna i vår verksamhet.

För att driva moderniseringen etablerar vi ett ledningsteam bestående av en Business Owner och två samverkande Epic Owners – en anställd Epic Owner och en erfaren transformationsledare (denna roll).


Om rollen

 • • Stöd till befintlig Epic Owner – avlastning, bollplank, rådgivning
 • Tillsammans med Epic Owner och Business Owner leda arbetet med att konkretisera vision, mål, värdeskapande och effekt av skademoderniseringen


Tillsammans med Epic Owner Planera, leda och följa upp transformationsarbetet:

 • Leverans av ny IT-förmåga – tillsammans med Tågledning och relevanta team
 • Utformande och införande av ny verksamhetsförmåga – tillsammans med linjeorganisation
 • Transformationsstrategi – Utformning, migrering, införande i enlighet med lean-agil leveransmodell (ex.vis SAFe)
 • Förändringsledning
 • Utforma lean business case inklusive strategi för finansiering (OpEx/CapEx)
 • Hantera finansiell planering, uppföljning och styrning – i samverkan med controller
 • Intressenthantering – gentemot beslutsfattare, linjeorganisation och leveransorganisation(er)
 • Hantering av risker, beroenden och prioriteringsbehov
 • Utforma, förankra och tydliggöra behov av beslut – bereda inför beslutsforum och andra relevanta styrande organ
 • I samverkan med LPM (Lean Portfolio Management) tydliggöra möjlig roadmap för skademoderniseringen och harmonisering i förhållande till övriga initiativ och kapacitet
 • Förankra, synliggöra och engagera kring frågor som mål, lösning, prioritering, resursbehov etc


Skill requirements

 • Mycket god, flerårig erfarenhet av ledning av transformation – företrädesvis modernisering av komplexa affärssystem i internationell miljö där såväl affärs-, verksamhets- och teknikutvecklande leveranser ingår.
 • Mycket god erfarenhet av förändringsledning och införande av omfattande verksamhetsförändring (”Business Change Management”)
 • Erfarenhet av realisering av stora initiativ i en skalad lean-agil leveransorganisation – förmåga att samverka med agila leveransteam, produktägare så väl som företagsledande intressenter
 • Erfarenhet av finansiell planering och uppföljning, gärna i lean-agil miljö
 • Erfarenhet av försäkringsverksamhet – alternativt regelstyrd verksamhet inom bank/finans
 • Gärna erfarenhet av djurvård/veterinärvård
 • Gärna erfarenhet av designdrivet kundinsiktsarbete & innovation (Business Design)


Experience

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor