Java-utvecklare (Nivå 4) till Tullverket

9 Oct, 2023 to 8 Oct, 2024
Stockholm (50% remote)

Området Verksamhetsstöd söker en utvecklare till ett av sina utvecklingsteam. Teamet ansvarar för nyutveckling och förvaltning av ett antal produkter inom området. Både egenutvecklade men även inköpta produkter förekommer.


Konsulten ska vara en av utvecklarna i ett team och arbeta med bland annat:

 • Utveckling av Tullverkets e-arkiv
 • Digitalisering av blanketter
 • Utveckling av verktyg för logguppföljning


Konsulten kan även komma att arbeta i andra projekt som har anknytning till området.

Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.


SKA KRAV:

 • Konsulten ska uppfylla krav för rollen Systemutvecklare enligt nivå 4
 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 • Erfarenhet – har deltagit i stora och komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8 år som konsult inom aktuellt område
 • Ledning- tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet- mycket stor
 • JavaEE
 • SQL/T-SQL
 • Roda (e-arkiv)
 • ElasticSearch


BÖR KRAV:

 • Erfarenhet av att arbeta med Jira
 • Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete inom statlig myndighet.


Placering:

På plats i Tullverkets lokaler i Luleå eller Stockholm. Konsulten ska kunna vara på plats i våra lokaler minst 1 dag i veckan. Dock kan det vissa veckor krävas närvaro på kontoret flera dagar.


Avtalstid:

Avtalsstart är 2023-10-09 eller från det datum Leverantören bekräftat Tullverkets beställning i e-handelssystemet.

Leveransavtalet löper till och med 2024-10-08 med möjlighet till 2 förlängningar på 12 månader.


Omfattning: 100%


Svarstid & Svarsätt:

 • Svar senast 2023-09-22 innehållande:
 • Beskrivande text för uppfyllnad av börkrav som speglas i CV
 • CV för föreslagen konsult och roll där kravuppfyllnad tydligt framgår.