SDK Mjukvaruarkitekt, nivå 4 - Nordic Medtest

1 Nov, 2023 to 31 Mar, 2024
Stockholm (100% remote)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: bifogas!


ROLL: Mjukvaruarkitekt, nivå 4

Startdatum: 2023-11-01

Slutdatum: 2024-03-31

OPTION: 2024-08-31

STATIONERINGSORT: Distans.

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Vi behöver en mjukvaruarkitekt med goda kunskaper i mjukvaruutveckling, att bygga system som uppfyller höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet. I uppdraget ingår att: • delta i analyser av krav, arkitektur och tekniska lösningar.

• utveckla kvalitativ programvara som uppfyller ställda krav.

• omvärldsbevaka teknikutveckling inom området.

• delta i felsökning och felrättning.

• bidra i teamet i att bygga och sprida kompetens.


Personen ska ha vilja och förmåga att snabbt kunna hitta ny viktig information och förstå sammanhangen, samt vilja ta ett stort ansvar för arbetet.


SKA-KRAV:


1. Erfarenhet av design- och konstruktionsmönster, inklusive client-server lösningar och databaskomponenter.

2. Erfarenhet av Java programvaruutveckling

3. Erfarenhet av infrastruktur, design för skalbarhet och alternativa driftslösningar

4. Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling.

5. Erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, exempelvis SOAP/REST

6. Långvarig erfarenhet av utveckling med hjälp av Java, Spring Framework och Spring Boot

7. Erfarenhet av att utveckla applikationer med databaskopplingar till MySQL och MongoDB

8. Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och containerteknologier, inklusive Docker, Helm, Kubernetes och OpenShift

9. Erfarenhet av behörighetsmodeller och protokoll/ramverk för autentisering och auktorisering inklusive OAuth2, OpenID Connect och Keycloak

10. Erfarenhet av CI/CD med hjälp av Jenkins

11. Erfarenhet av att utveckla applikationer för säkert digitalt informationsutbyte baserat på plattformen eDelivery, samt god kännedom om CEF Domibus AP och CEF SMP.

12. Erfarenhet av att migrera applikationer till nya driftsmiljöer


MVH Elia Frank

elia.frank@castra.se