Systemutvecklare nivå 4 - Tullverket - TV-2023-13472

9 Oct, 2023 to 8 Oct, 2024
Stockholm (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Systemutvecklare nivå 4

Startdatum: 2023-10-09

Slutdatum: 2024-10-08

OPTION: 2026-10-08

STATIONERINGSORT: på plats i Tullverkets lokaler i Luleå eller Stockholm. Viss möjlighet till arbete hemifrån, dock kan det krävas närvaro på kontoret flera dagar i veckan. Konsulten måste kunna hantera den flexibiliteten i samråd med uppdragsgivaren.

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Området Verksamhetsstöd söker en utvecklare till ett av sina utvecklingsteam. Konsulten ska arbeta med Tullverkets e-arkiv, digitalisering av blanketter och utv. av verktyg för logguppföljning.1 resurs 100%, på plats i Tullverkets lokaler i Luleå eller Stockholm. Viss möjlighet till arbete hemifrån, dock kan det krävas närvaro på kontoret flera dagar i veckan. Konsulten måste kunna hantera den flexibiliteten i samråd med uppdragsgivaren. Ingen ersättning utgår för resor.


UTVÄRDERING:


Tullverket kommer att tilldela den leverantör som inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med beaktande av nedan angivna kriterier. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utvärderas på följande sätt:


Mervärdesmodellen är en metod för att utvärdera kvalificerade anbud. Möjliga mervärden anges i upphandlingsdokumentationen.


Mervärde är det ekonomiska värde som tillmäts de utvärderingskriterier, vid sidan av priset, som bedöms vid utvärdering av anbud enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.


Maximalt mervärde är summan, uttryckt i kronor, av möjligt mervärde som framgår av upphandlingsdokumentationen.


Anbudsgivaren erhåller mervärden till sitt anbud genom att anbudsgivaren besvarar frågor i upphandlingsdokumentationen och/eller genom att Tullverket bedömer hur väl ett mervärde uppfylls utifrån anbudsgivarens redovisning.


Jämförelsesumman erhålls genom att subtrahera anbudsgivarens erhållna mervärden från anbudssumman.


Anbud med lägst jämförelsesumma är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Anbud med lägst jämförelsesumma utses till vinnare.


SKA-KRAV:


1. Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området

2. Erfarenhet – har som konsult deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8 år som konsult inom aktuellt område.

3. Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

4. Självständighet – mycket stor

5. JavaEE

6. SQL/T-SQL

7. Roda (e-arkiv)

8. ElasticSearch


BÖR-KRAV:


1. Erfarenhet av att arbeta med Jira

2. Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.

3. Erfarenhet av utvecklingsarbete inom statlig myndighet


MVH Elia Frank

elia.frank@castra.se