Målgruppsanalys och Digitaliseringsstrategi

2 Oct, 2023 to 31 Mar, 2024
Stockholm (Onsite)

Uppdragsbeskrivning


Konsulten ska vara tillgänglig för intervju under perioden 16–20 oktober 2023.


Regeringen har konstaterat att det behöver skapas fler och bättre idrotts- och friluftsanläggningar i Sverige och för att möjliggöra detta behöver kunskap samlas. Centrum för idrottsforskning (CIF) har därför fått i uppdrag av regeringen att upprätta och driva en kunskapsplattform och vara en utvecklande, samlande och stödjande funktion inom området. Som svar på uppdraget har kunden startat upp Center för idrotts- och friluftsanläggningar.


Center för idrotts- och friluftsanläggningar ska vara en nationell kunskapsplattform som samlar och förmedlar kvalitativ kunskap och goda exempel samt ska stödja de som planerar, utvecklar och bygger idrotts- och friluftsanläggningar. Flera utredningar har gjorts och nu är processen i skedet att paketera plattformen så att den kan nå den tilltänkta målgruppen.


Som ett led i detta behövs en målgruppsanalys med målet att skapa större förståelse och vägledning för utformningen av plattformen, samt en strategi för Center för idrotts- och friluftsanläggningar digitala närvaro.


Uppdraget innefattar två delar. Den ena är en målgruppsanalys, den andra är en digitaliseringsstrategi. Utöver detta finns möjlighet att lämna option på framtida processledning samt formulera upphandlingsunderlag för systemutveckling.


Genomförande av uppdrag ska göras i samarbete med personal hos verksamheten, där huvudsakligen verksamhetssamordnare och projektsamordnare för Center för idrotts- och friluftsanläggningar finns tillgängliga. Framtagande av kontaktuppgifter och annat underlag kan hanteras av kunden.


Sista svarsdatum: 2023-10-05

Stationeringsort: Stockholm

Start-slut + option: Hösten 2023 - mars 2024 + option: upp mot 3 år.

Omfattning: Enligt genomförandeplan.


Ska-krav

-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

-Ansvarig konsult innehar dokumenterad kompetens och erfarenhet av framtagande av målgruppsanalys, minst kompetensnivå 3 enligt Kammarkollegiets kompetensmodell.

-Ansvarig konsult innehar dokumenterad kompetens och erfarenhet av framtagande av digitaliseringsstrategi, minst kompetensnivå 3 enligt Kammarkollegiets kompetensmodell.

-Anbudet redovisar genomförandeplan med datumsatt tidplan och given budget (tidplanen kan komma att förhandlas).

-Konsultens språkkunskaper inom svenska är hög.


Kvalificering kvalitetsbedömning: beskrivning av genomförandeplan:

-Är anbud med tillhörande genomförandeplan tydlig, genomförbar och anpassad till det specifika uppdraget?

-Tar anbud med tillhörande genomförandeplan hänsyn till målgruppsspecifika förutsättningar?

-Har anbud med tillhörande genomförandeplan och projektorganisation kännedom och erfarenhet av målgruppsanalys av kommuner?

-Visar anbud med tillhörande genomförandeplan och projektorganisation god kunskap om framtagande av användbara digitaliseringsstrategier?

-Innehar referensprojekten kvalité och relevans och för uppdraget?

-Innehar konsult kompetens inom användbarhetsarkitektur?

-Visar anbud med tillhörande genomförandeplan på förståelse och systematik för att utveckla anpassningsbara lösningar skalbara utifrån behov och effekt, av vissa så kallat agilt arbetssätt?


Återkom till mig senast 5/10 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen