Teknisk delprojektledare

2 Oct, 2023 to 31 Mar, 2024
Stockholm, Sverige (50% remote)

Assignment description

Uppdraget består i att agera teknisk delprojektledare och rapportera till/samarbeta med en huvudprojektledare i ett tidskritiskt projekt som rör kapitaltäckningsberäkningar med SAS som plattform. I denna fas är det fokus på kravställning vilket behöver vara ett område som konsulten är duktig på. I ett senare skede blir release och testledning också centralt. Relevant erfarenhet är meriterande. Vi behöver en driftig profil som har tidigare erfarenhet av att leda IT införande projekt/IT leveranser. Vi jobbar idag med både traditionell projektledningsmetodik och agila metoder (SAFe). Erfarenhet och kunskap inom båda områdena är nödvändigt. Eftersom uppdraget är tidskritiskt är startdatum per omgående.


Required skills

 • Erfarenhet av kapitaltäckningsberäkningar
 • Kravhantering
 • Erfarenhet av SAS
 • Erfarenhet av att ha jobbat med Bank
 • Teknisk projektledare
 • Kunskap inom riskområdet
 • Kunskaper om lean agila metoder
 • Erfarenhet av riskområdet


Preferred skills

 • Testledning
 • Djup kunskap om SAS
 • Djup kunskap om kapitaltäckningsregler
 • Releaseledning


Languages

 • English (Advanced)
 • Swedish (Native)


Skill requirements

En konsult med något mindre erfarenhet än nivå 4 stipulerar kan vara relevant om personen i fråga har erfarenhet från finansiell sektor inom just området kapitaltäckningsberäkningar. Det är för övrigt också ett kvalificerande kriterie att konsulten har erfarenhet från bank/finansiell sektor och inom området risk, och helt kapitaltäckningsberäkningar. Konsulter utan erfarenhet av bank är inte aktuella.


Role description

En Teknisk Projektledare inom Länsförsäkringar ansvarar för att leda och driva såväl små som stora projekt/uppdrag och avancerade tekniska systemutvecklingsprojekt. Den Tekniska Projektledaren har förståelse för och insikt i hur relevant teknik och fungerar och hur det påverkar projektets olika faser utifrån ett budget- och tidsperspektiv. Den Tekniska Projektledaren ansvarar för projektets/ uppdragets alla faser fram till leverans vilket innefattar att leda arbetet vid framtagande av lösningsförslag, genomförande, förbereda för produktion och livscykelhantering samt projektavslut och att projektets/uppdragets mål i fråga om leveranstid, kvalitet och kostnader uppnås.


Den Tekniska Projektledaren rapporterar till utsedd styrgrupp för projektet och säkerställer att styrgruppen har rätt underlag för att fatta nödvändiga beslut som påverkar projektet inom givna ramar.


Ansvarar även för

 • att bidra till processförvaltningen med förbättrings- och förändringsförslag främst avseende projektstyrningsprocessen


Experience

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor