IT Infrastrukturkonsult för spårbunden trafik - M33, M34 integrering (nr 11239)

9 Oct, 2023 to 8 Oct, 2024
Göteborg, Sverige (Onsite)

Göteborgs Spårvägar GS, har genomfört en upphandling av nya spårvagnar, benämning M33. Nu pågår ett arbete med att följa upp och säkerställa leveransen av dessa. De nya spårvagnarna M33 kommer kontinuerligt vara uppkopplade via 4G/WLAN för att kunna överföra information till GS ”landsystem”.


Projektet behöver en resurs, som ska ansvara för att säkerställa integreringen av M33/M34 i GS IT-miljö. Uppdraget innebär att utifrån de förutsättningar som är avtalade med fordonsleverantören

säkerställa att de krav som är ställda inom området möjliggörs och implementeras i GS IT-miljö. Detta inkluderar bl.a. planering för både hårdvara och mjukvara men även ta fram en strategi för IT-säkerheten för berörda delar.


Plats

Konsulten kommer att utföra majoriteten av uppdraget på plats i köparens lokaler.


Tidsperiod och Omfattning

Uppdragets omfattning uppskattas till 50% under ett år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget förväntas påbörjas snarast möjligt.


Exempel på arbetsuppgifter

• Att leda arbetet med implementering av M33/M34 i GS IT-miljö.

• Test och verifiering gentemot kravställning

• Att leda arbetet med överlämning till förvaltningsorganisation


Krav på kompetens och erfarenheter (se även bilaga 1)

Erfarenhet inom de senaste två ren av:

- Uppkoppling gentemot spårfordon samt ombordsystem så som videoövervakningssystem, passagerräkning, färdskrivare, signalloggning och flottuppföljningssystem

- Mobildatatrafik, IP-nät och IP-kommunikation

- CAN-bussar

- Sensorer och styrelektronik

- Krypterade förbindelser

- Test och verifiering av IT-system

- Projektledning av liknande projekt

God förmåga att uttrycka sig tekniskt på svenska och engelska i både tal och skrift


Villkor

Konsultstödet avropas inom Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT, Område D Infrastruktur och kommunikation.


Svar:

Anbudet ska innehålla följande:

- Presentation och CV för offererad konsult

- 1 referensuppdrag. Referensuppdragen ska vara av liknande uppdrag och påvisa dokumenterad erfarenhet enligt uppsatta krav i bilaga 1.

- Bilaga 1. Krav på efterfrågad kompetens ska fyllas i samt bifogas anbudet

- Önskat timpris för offererad konsult. Leverantören äger ingen rätt till ekonomisk ersättning för resor,

traktamenten eller för restid. Köparen debiteras endast för den tid Leverantörens resurs är direkt sysselsatt med uppdraget.