Förvaltningsledare It med projekt-/och förändringsledarkompetens - FHM - 03662-2023

16 Oct, 2023 to 31 May, 2024
Stockholm, Sverige (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG 2ST: a bifoga två (2) beskrivningar av referensuppdrag som den erbjudna konsulten har genomfört. Uppdragen ska ha omfattat minst 800 timmar vardera och ska ha utförts under de senaste tre (3) åren räknat från sista svarsdag.

- Referensuppdrag 1 ska ha genomförts i rollen som förvaltningsledare, där etablering av förvaltning av systemstöd ska ha ingått i arbetet.

- Referensuppuppdrag 2 ska ha genomförts i rollen som projektledare inom it. För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen. Referenterna bör vara vidtalade


ROLL: Förvaltningsledare It med projekt-/och förändringsledarkompetens

Startdatum: 2023-10-20 (Avtalsperioden är flytande med start från 16 oktober – 30 oktober 2023)

Slutdatum: 2024-05-31

OPTION: 2026-05-31

STATIONERINGSORT: Folkhälsomyndighetens kontor i Solna eller Östersund

PRIS TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Vi står inför ett paradigmskifte där vi fortsätter att förfina vår agila förmåga i utvecklingsprojekt, höja automatiseringsnivån och utveckla våra arbetssätt och förstärker nu vår it-leverans med en erfaren förvaltningsledare it tillika scrum master med utvecklad projektledarkompetens som är van att navigera i komplexa it-miljöer.


Konsulten behöver vara van att sätta sig in i olika komplexa verksamhetsområden, ha ett coachande förhållningssätt och drivas av att leda verksamhetsutveckling och förbättringsarbete samt ha verkat i DevOps-miljöer, tillika ha ett lösningsorienterat synsätt, kunna analysera, bedöma och ha en väl utvecklad förmåga att förmedla både kunskap och budskap oavsett mottagare, i olika format både skriftligt och muntligt.
SKA-KRAV:


1. ha mycket god erfarenhet att leda förvaltningsetableringar av systemstöd

2. Ha mycket god erfarenhet som förvaltningsledare it

3. ha mycket god kompetens och erfarenhet av arbete i enlighet med traditionella projektstyrningsmodeller, förvaltningsmodeller och agila metoder

4. ha mycket god erfarenhet att leda agila systemutvecklingsteam.

5. ha god erfarenhet inom projektledning

6. vara certifierad scrum master

7. ha god erfarenhet i att driva förändring

8. ha mycket god erfarenhet av it- arbete inom starkt reglerade verksamheter med högt skyddsvärde

9. ha mycket god aktuell kunskap inom it- och informationssäkerhet relaterat IT-utveckling

10. ha mycket god erfarenhet av att bygga internt kompetenskapital genom dokumentation.

11. ha mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

12. bifoga två (2) beskrivningar av referensuppdrag som den erbjudna konsulten har genomfört. Uppdragen ska ha omfattat minst 800 timmar vardera och ska ha utförts under de senaste tre (3) åren räknat från sista svarsdag.

13. Referensuppdrag 1 ska ha genomförts i rollen som förvaltningsledare, där etablering av förvaltning av systemstöd ska ha ingått i arbetet.

14. Referensuppuppdrag 2 ska ha genomförts i rollen som projektledare inom it.

15. För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen. Referenterna bör vara vidtalade

16. Beskrivning av genomfört referensuppdrag 1

17. Tidpunkt för referensuppdrag 1 (ÅÅMM-ÅÅMM)

18. Ange kontaktuppgifter till kontaktperson hos uppdragsgivare för referensuppdrag 1 (namn, telefon, mejl)

19. Beskrivning av genomfört referensuppdrag 2

20. Tidpunkt för referensuppdrag 2 (ÅÅMM-ÅÅMM)

21. Ange kontaktuppgifter till kontaktperson hos uppdragsgivare för referensuppdrag 2 (namn, telefon, mejl)


BÖR-KRAV:


1. Erbjuden konsult bör vara: Certifierad inom förändringsledning PROSCI alt ACMP/CCMP. Uppfyllt krav ger 150 SEK i prisavdrag i utvärderingen.

2. Certifierad inom projektledning, lägst IPMA- nivå C. Uppfyllt krav ger 250 SEK i prisavdrag i utvärderingen