Specialist container- och nätverksteknik nivå 5 - Tullverket - TV-2023-13362

2 Oct, 2023 to 30 Sep, 2024
Luleå, Sverige (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: 1-2 resurser. Specialist container- och nätverksteknik, nivå 5

Startdatum: 2023-10-02

Slutdatum: 2024-09-30

OPTION: 2026-09-30

STATIONERINGSORT: Arbetet kan delvis utföras på distans och delvis på plats i Tullverkets lokaler i Luleå. Ingen ersättning utgår för resor.

PRIS TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Tullverket står inför ett teknikskifte vad gäller datormiljöerna och har infört en containerplattform. Arbete fortgår för att upprätta en stabil infrastrukturell containerplattform med alla dess ingående komponenter. Tullverket söker en specialist som har erfarenhet och kunskap av att implementera/konfigurera nätverk och tjänster med inriktning på OpenShift/Vmware vilka båda ska ha Cisco ACI integration. Uppdraget består i att förstärka IT-drift med kompetens inom både containerteknik och dess integration med nätverksmiljö. Arbetet består av installation, konfiguration samt felsökning i befintlig containerplattform.


Arbete kan förekomma utanför ordinarie arbetstid. Arbetet kommer att fordra att konsulten/konsulterna är lyhörd för Tullverkets krav på säkerhet och utifrån en övergripande design kan hitta lösningar som fungerar till Tullverkets plattformar för infrastruktur och applikationsutveckling.


Framtagna lösningar ska vara väl förankrade hos Tullverkets berörda medarbetare, moment innehållande kunskapsöverföring och dokumentation kommer att ingå.


Arbetet innebär även att man deltar som tekniskt expertstöd vid olika utvecklingsprojekt. Konsulten/konsulterna kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.


SKA-KRAV:


Konsulten eller konsulterna ska ha:

1. praktisk erfarenhet, minst 3 år, av att arbeta med OpenShift med följande moment:

2. Design av Openshift kluster och tillhörande nätverk i Cisco ACI

3. Implementation & best practices

4. Openshift in disconnected environments

5. Integration VMware vSphere

6. Integration Cisco ACI via CNI-plugins

7. Automation med verktyg Ansible och Terraform för Openshift och ACI

8. Felsökning av nätverk inom Openshift

9. praktisk erfarenhet, minst 3 år, av att arbeta med automation med hjälp av Ansible och Terraform.

10. praktisk erfarenhet, minst 3 år, av att arbeta med Linux.

11. praktisk erfarenhet, minst 5 år, av att arbeta med Cisco ACI med följande moment:

12. Cisco ACI: Design av applikationscentriskt datacenter med containrar

13. Cisco ACI: Automation

14. Cisco ACI: Migrering

15. Cisco ACI: Implementation & best practices

16. Cisco ACI: Integration VMware

17. Cisco ACI: Integration OpenShift

18. Cisco ACI: Scripting med verktyg Ansible och Terraform mot ACI-miljö och Openshift.

19. kunna arbeta på plats i Tullverkets lokaler i Luleå.


BÖR-KRAV:


1. Erfarenhet av brandväggar från versionshantering med Gitlab

2. Erfarenhet av brandväggar från Cisco

3. Erfarenhet av design av nätsäkerhet