IT-projektledare/produktägare SDG till DIGG

14 Aug, 2023 to 30 Jun, 2024
Stockholm, Sverige

IT-projektledare/produktägare SDG


Beskrivning av uppdrag:

Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. De olika delarna bidrar till att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur.


Läs mer om Singel digital gateway (SDG) här: https://www.digg.se/ledning-och-samordning/en-gemensam-digital-ingang-till-europa---single-digital-gateway


Digg arbetar nu med att utveckla den svenska lösningen för ett utbyte av bevis över landsgränserna och söker därför en it-projektledare/produktägare för bevisutbytet.


SKA-Krav:

 • Ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att planera och leda projekt.
 • Ha god erfarenhet av att ta fram tidplaner med milstolpar.
 • Ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra riskanalyser.
 • Ha erfarenhet av att ha faciliterat och planerat workshops.
 • Ha erfarenhet av att följa upp projektets progress avseende tid, kvalitet och ekonomi och rapportera till beställare och styrgrupp.
 • Ha minst 5 års erfarenhet som produktägare inom IT-utveckling (omfattande både förvaltning och nyutveckling)
 • Ha erfarenhet av att vara produktägare i utveckling av användarnära tjänster
 • Kompetensnivå 3*


BÖR-Krav:

 • Ha erfarenhet av anslutning av konsumenter (kommuner, myndigheter och regioner) till digitala tjänster
 • Ha erfarenhet av system till system-lösningar
 • Ha erfarenhet av att driva projekt inom offentlig sektor
 • Erfarenhet av samverkansprojekt med koppling till många intressenter och aktörer


Pris: Enl. Ök.


Start: 2023-08-14


Tidsperiod: 2023-08-14 till och med 2024-06-30 med möjlighet till två (2) förlängningar á sex (6) månader, dock längst till och med 2025-06-30.


Uppdragets omfattning: 100%


Stationeringsort: Stationeringsort är Sundsvall eller Stockholm, där resor till och från stationeringsort ska ingå i leverantörens pris. Resor beordrade av Digg ersätts till självkostnad under förutsättning att Diggs policy för tjänsteresor och möten efterlevs.


Övrigt:

Intervju av konsulter beräknas ske den 20 juni kl. 13.00, kl. 14.00 samt kl.15.00.


Kompetensnivå 3*

Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll

Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå

Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp

Självständighet – kan arbeta självständigt