Samordnare stadsnätsmigrering, nivå 4 - Göteborgs Stad Intraservice - nr 11015

12 Jun, 2023 to 31 Oct, 2025

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV


ROLL: Samordnare stadsnätsmigrering, nivå 4

Startdatum: 2023-06-12

Slutdatum: 2025-10-31

OPTION:

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Göteborg.

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Göteborgs stad har ca 1500 stadsnätsförbindelser som ska migreras från en leverantör till en annan enligt tidplan. I samband med detta kommer Intraservice bidra med resurser för att upprätthålla kvalité och effektivitet i bytet av CPE ute hos våra verksamheter.


Du är en del av en grupp som arbetar tillsammans med våra stadsnätsleverantörer i genomförandefasen. Du som söker har minst 4 års erfarenhet av att arbeta i Enterprisenätverk (med Enterprisenätverk menar vi minimum 200 lokala siter) med samordning inom ITrelaterade arbetsuppgifter. Du har vana att arbeta med förändringar, i projekt och trivs som en ”spindel i nätet” inom IT.


Att leda och styra kollegor i projekt är för dig en naturligt arbetsuppgift. Vårt nätverk är stort och föränderligt, detsamma gäller naturligtvis för våra kunder vilket innebär att det kan vara en utmaning att administrera logistiken och aktiviteterna. Samordnaren i projektet ansvarar för att utrullningsschema och att samarbetet med lokala kontaktpersoner och IT-ansvariga i stadens verksamheter byggs upp, underhålls och håller rätt kvalité. Till din hjälp finns projektledaren, övriga tekniska projektmedlemmar samt representanter från Intraservice. Du ansvar att dokumentationsprocessen följs och representerar Intraservice vid leverantörs- och kundmöten.


Du kommer i uppdraget att arbeta viss tid inne i våra lokaler på Rosenlundsgatan 4. God social förmåga krävs för att utföra arbetet. Kontinuerlig rapportering och leveransavstämning sker i uppdraget mot Intraservice och projektledare. Viss incidenthantering kan ingå. Du har erfarenhet av större implementeringsuppdrag inom IT (med större menar vi upp drag längre än 9 månader). Du har mer än baskunskaper kring hur ett WAN och ett LAN fungerar. Utöver ovan tekniska kompetenser vill vi att du pratar och skriver flytande svenska


SKA-KRAV:


1. Har INTE varit anställd på Intraservice under de senaste 6 månaderna.

2. Ska kunna påbörja uppdraget 2023-06-12

3. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Enterprisenätverk (med Enterprisenätverk menar vi minimum 200 lokala siter) och med IT-relaterade arbetsuppgifter. Ange även antal års erfarenhet!

4. Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förändringar i projektform inom IT. Ange även antal års erfarenhet!

5. Minst 4 års erfarenhet av större implementeringsuppdrag inom IT (med större menar vi upp drag längre än 9 månader). Ange även antal års erfarenhet!

6. Erfarenhet av nätverkskommunikation inom LAN. Ange även antal års erfarenhet!

7. Talar och skriver flytande svenska.