Samordnare stadsnätsmigrering, Nivå 4, Långt uppdrag (Ref. 11015)

12 Jun, 2023 to 31 Oct, 2025
Göteborg, Sverige

Göteborgs Stad Intraservice är Göteborgs stads interna IT-leverantör söker en samordnare för stadsnätmigrering.


Bakgrund

I samband med ny leverantör av stadsnät kommer Intraservice bidra med resurser för att upprätthålla kvalité och effektivitet i bytet av CPE ute hos våra verksamheter.

Arbetsuppgiften blir att tillsammans med stadsnätsleverantörerna samordna migreringen. Projektet kommer att ha projektledare hos såväl leverantörerna som hos Intraservice. Samordnarens roll blir att hjälpa projektledarna att samordna och koordinera de tekniska resurserna och verksamheterna.


Uppdragsbeskrivning

Göteborgs stad har ca 1500 stadsnätsförbindelser som ska migreras från en leverantör till en annan enligt tidplan. I samband med detta kommer Intraservice bidra med resurser för att upprätthålla kvalité och effektivitet i bytet av CPE ute hos våra verksamheter.

Du är en del av en grupp som arbetar tillsammans med våra stadsnätsleverantörer i genomförandefasen.


Du som söker har minst 4 års erfarenhet av att arbeta i Enterprisenätverk med samordning inom IT-relaterade arbetsuppgifter.

Du har vana att arbeta med förändringar, i projekt och trivs som en ”spindel i nätet” inom IT.

Vårt nätverk är stort och föränderligt, detsamma gäller naturligtvis för våra kunder vilket innebär att det kan vara en utmaning att administrera logistiken och aktiviteterna. Samordnaren i projektet ansvarar för att utrullningsschema och att samarbetet med lokala kontaktpersoner och IT-ansvariga i stadens verksamheter byggs upp, underhålls och håller rätt kvalité. Till din hjälp finns projektledaren, övriga tekniska projektmedlemmar samt representanter från Intraservice. Du ansvar att dokumentationsprocessen följs och representerar Intraservice vid leverantörs- och kundmöten.


God social förmåga krävs för att utföra arbetet. Kontinuerlig rapportering och leveransavstämning sker i uppdraget mot Intraservice och projektledare. Viss incidenthantering kan ingå.

Du har erfarenhet av större implementeringsuppdrag inom IT (med större menar vi upp drag längre än 9 månader). Du har mer än baskunskaper kring hur ett WAN och ett LAN fungerar.

Utöver ovan tekniska kompetenser vill vi att du pratar och skriver flytande svenska.

Du kommer i uppdraget att arbeta viss tid inne i våra lokaler på Rosenlundsgatan 4.


Uppdragets omfattning

Göteborgs stad Intraservice efterfrågar 1 konsult från 2023-06-12

Uppskattad tid under avtalsperioden är 1 konsult x 100% av en heltid.

Ska-krav avseende tidpunkt för uppdragsgenomförande.

Resurserna ska vara tillgängliga för uppdragsstart direkt efter tilldelning och avtalsspärr.


Tid

Avtalstiden beräknas från 2023-06-12 alternativt när avropet är klart till 2025-10-31 alternativt när avropet är klart och med en uppsägningstid på 1(en) månad.


Krav

  • Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Enterprisenätverk (med Enterprisenätverk menar vi minimum 200 lokala siter) och med IT-relaterade arbetsuppgifter
  • Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med förändringar i projektform inom IT
  • Minst 4 års erfarenhet av större implementeringsuppdrag inom IT (med större menar vi uppdrag längre än 9 månader)
  • Minst 1 års erfarenhet av nätverkskommunikation inom LAN
  • Talar och skriver flytande svenska


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT Data, Område D: Infrastruktur och kommunikation, kompetensnivå 4

=====================================

Svar

•Kandidatens CV på svenska i Word-format där uppfyllnad av kraven tydligt framgår

•Ifylld svarsmatris, se bilaga

•Tillgänglighet, när kan uppdraget starta?

•Önskat timpris. Samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom exv resor, parkering, hotell, traktamente och logi.

•Minst två referenser

•Svar gällande jäv, sekretess samt ev. tidigare anställning på Intraservice, se bilaga