Microsoft SharePoint Framtiden V2, nivå 5 - Göteborgs Stad Intraservice - nr 11011

12 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSER: Minst två referenser behöver uppges på Intraservice begäran (kan tas vid behov)


ROLL: Microsoft SharePoint arkitekt, nivå 5

Startdatum: 2023-06-01

Slutdatum: 2024-12-31

OPTION:

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT:

OMFATTNING: 80-100%


BESKRIVNING:


Förvalta och vidareutveckla Intraservice och Framtiden-koncernens lösningar inom Sharepoint och tillhörande funktionalitet inom Microsoft 365-ekosystemet och Azure. Bidra med teknisk specialistkunskap och aktivt arbeta med utveckling och införande av nya funktioner inom Sharepoint samt Microsoft 365 och dess ekosystem och Azure.

Planering och design inom de områden och produkter som beskrivs under kompetensprofilen. Rådgivare gentemot kund samt driva mindre projekt inom områden som beskrivs under kompetensprofilen.

Vid behov, felsökning och åtgärda problem inom de områden som beskrivs under kompetensprofilen.

Aktivt följa med i Microsofts produkt- och tjänstekatalog för att framtidssäkra plattformen.


Teknisk rådgivare gentemot kund och driva mindre projekt.


Arbeta med projekten inom bolags och förvaltningskonsolideringarna och det digitala navet. Arbetet innefattar även att stötta Intraservice inom drift och förvaltning så länge ovanstående projekt pågår.


SKA-KRAV:


1. Har INTE varit anställd på Intraservice under de senaste 6 månaderna.

2. Ska ha minst 5 års erfarenhet av Sharepoint och tjänster inom Microsoft 365.

3. Ska ha minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom Sharepoint Online och dess ekosystem.

4. Sharepoint Framework (javascript, react)

5. Powershell

6. Microsoft Graph API

7. C#

8. ASP.NET Core

9. PowerShell

10. Azure DevOps

11. Power Automate

12. Kunskap att sätta flöden för att utföra diverse uppgifter gentemot Sharepoint.

13. Microsoft Teams/Microsoft 365 grupper

Förstå hur det fungerar att arbeta med Teams och Microsoft 365 grupper.

14. Azure

15. Azure functions

16. Azure Storage

Kunna sätta upp och förstå uppsättning av applikationer i Azure

17. Azure Automation

18. Ska inneha en eller flera av följande certifieringar/utmärkelse: • Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365 • Microsoft 365 Certified: Developer Associate • Microsoft MVP utmärkelse • Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services