SharePoint-arkitekt Framtiden, Nivå 5, (Hybrid) (Ref 11441)

1 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg, Sverige

Göteborgs Stad Intraservice som är Göteborgs stads interna IT-leverantör söker en Sharepoint-arkitekt.


Arbetsuppgifter

  • Förvalta och vidareutveckla Intraservice och Framtiden-koncernens lösningar inom Sharepoint och tillhörande funktionalitet inom Microsoft 365-ekosystemet och Azure.
  • Bidra med teknisk specialistkunskap och aktivt arbeta med utveckling och införande av nya funktioner inom Sharepoint samt Microsoft 365 och dess ekosystem och Azure.
  • Planering och design inom de områden och produkter som beskrivs under kompetensprofilen.
  • Rådgivare gentemot kund samt driva mindre projekt inom områden som beskrivs under kompetensprofilen.
  • Vid behov, felsökning och åtgärda problem inom de områden som beskrivs under kompetensprofilen.
  • Aktivt följa med i Microsofts produkt- och tjänstekatalog för att framtidssäkra plattformen.
  • Teknisk rådgivare gentemot kund och driva mindre projekt.
  • Arbeta med projekten inom bolags och förvaltningskonsolideringarna och det digitala navet. Arbetet innefattar även att stötta Intraservice inom drift och förvaltning så länge ovanstående projekt pågår.


Kompetensprofil - Ska-krav

• Ska ha minst 5 års erfarenhet av Sharepoint och tjänster inom Microsoft 365.

• Ska ha minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom Sharepoint Online och dess ekosystem.

o Sharepoint Framework (javascript, react)

o Powershell

o Microsoft Graph API

o C#

o ASP.NET Core

o PowerShell

o Azure DevOps

• Power Automate

o Kunskap att sätta flöden för att utföra diverse uppgifter gentemot Sharepoint.

• Microsoft Teams/Microsoft 365 grupper

o Förstå hur det fungerar att arbeta med Teams och Microsoft 365 grupper.

• Azure

o Azure functions

o Azure Storage

o Kunna sätta upp och förstå uppsättning av applikationer i Azure

o Azure Automation


Ska inneha en eller flera av följande certifieringar/utmärkelse:

• Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365

• Microsoft 365 Certified: Developer Associate

• Microsoft MVP utmärkelse

• Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services


Uppdragets omfattning

Uppskattat antal resurser och tid under avtalsperioden är 80-100% av en heltid där ovan kravställda kompetenser finns samlade.


Tidplan

Avtalstiden beräknas från 2023-06-01 till 2024-12-31 Båda parter kan säga upp avtalet med en (1) månads ömsesidig uppsägning. Konsulten ska kunna avropas på detta avtal inom 14 dagar efter avtalsstart.


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT Data, Område D: Infrastruktur och kommunikation, kompetensnivå 5


=======

Svar

•Kandidatens CV på svenska i Word-format där uppfyllnad av kraven tydligt framgår

•Tillgänglighet, när kan uppdraget starta?

•Önskat timpris. Samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom exv resor, parkering, hotell, traktamente och logi.

•Minst två referenser

•Svar gällande jäv, sekretess samt ev. tidigare anställning på Intraservice, se bilaga