Specialist Infrastruktur Office 365, Nivå 5 (Hybrid) (ref. 11010)

1 Jul, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg, Sverige

Göteborgs Stad Intraservice som är Göteborgs stads interna IT-leverantör söker en specialist inom Microsoft Infrastruktur O365


Arbetsuppgifter

  • Bidra med specialistkunskap och aktivt arbeta med utveckling och införande av nya funktioner samt förvaltning av befintliga funktioner inom Office 365 och dess ekosystem.
  • Agera teknisk rådgivare i beslutsprocesser och projekt inom Microsoft-teknik.
  • Planering och design inom de områden och produkter som beskrivs under kompetensprofilen.
  • Säkerställa att Intraservice får ut maximalt värde av gjorda investeringar och att Microsoft produkter utnyttjas optimalt.
  • Vid behov, felsökning och åtgärda problem inom de områden som beskrivs under kompetensprofilen.


Kompetensprofil - Krav

Avropet avser kompetens inom Office 365 och Azure AD samt kringliggande kompetens.

Ska ha dokumenterad stor erfarenhet på följande:

• Mycket god inblick i befintliga och kommande lösningar inom Azure AD, Office 365. Konsulten skall kunna svara på hur produkterna kommer utvecklas och hur ny och kommande funktionalitet i produkterna kan hjälpa Intraservice och Göteborgs Stad få ut maximalt värde av gjorda investeringar i Microsofts teknik.

• Specialistkunskap och minst 5 års erfarenhet av rådgivning, planering, design, konfiguration, automatisering, uppgraderingar och migreringar hos större företag/offentlig förvaltning inom följande produkter och lösningar:

o Office 365 och i synnerhet

 Exchange

 Sharepoint och OneDrive

 Teams

o Azure

 Azure Automation

 Azure Functions

 Logic Apps

 SQL

 Azure Monitoring

o Utveckling av API:er, automationslösningar och administrationsgränssnitt

 C#

 .NET Core

 ASP.NET Core

 PowerShell

 Azure DevOps

• Via partnerskap med Microsoft eller motsvarande ha tillgång till Microsofts globala kunskap om arbete hos andra kunder och tillgång till rekommenderade arbetssätt för hur Microsoft produkter implementeras.

• Tillgång till Microsofts tekniska information, t ex via partnerskap, om produkter, problem, tekniker och kunderfarenheter och möjlighet att driva frågor med produktgrupperna på Microsoft.

• Ska inneha en eller flera av följande certifieringar:

o Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365


Erfarenhet inom följande område är meriterande:

• Erfarenhet från arbete inom större offentlig verksamhet


Uppdragets omfattning

Uppskattat antal resurser och tid under avtalsperioden är 60-80% av en heltid där ovan kravställda kompetenser finns samlade.


Tidplan

Avtalstiden beräknas från 2023-07-01 till 2024-12-31. Båda parter kan säga upp avtalet med en (1) månads uppsägning. Konsulten ska kunna avropas på detta avtal inom 14 dagar efter avtalsstart.


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende konsulter IT, Område B: Systemutveckling/förvaltning, kompetensnivå, 5.


====

Svar

•Kandidaternas CV på svenska i Word-format där uppfyllnad av kraven tydligt framgår

•Tillgänglighet, när kan uppdraget starta?

•Önskat timpris. Samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom exv resor, parkering, hotell, traktamente och logi.

•Minst två referenser

•Svar gällande jäv, sekretess samt ev. tidigare anställning på Intraservice, se bilaga