Application Manager Sugar CRM och FSM

15 Aug, 2023 to 14 Feb, 2024

I rollen som Application Manager för CRM (Sugar CRM) och FSM (Service Max) har du helhetsansvaret för de 2 systemen, med tillhörande systemarkitektur och närliggande applikationer. Du ansvarar för förvaltning, initiering av utbildning, utveckling (inklusive testning, versionshantering osv) och förbättringar samt livscykelhantering rörande systemen.


För att fånga upp krav och önskemål rörande systemen ansvarar du för, driver och leder ett Change Control Board som består av representanter från verksamhet globalt, från två olika divisioner, och som är mycket väl insatta i systemen. Här fångar du upp krav och behov, översätter dem till tekniska lösningar samt prioriterar och initierar olika utvecklingsinitiativ, för att ständigt förbättra och utveckla dem så de fyller de behov som verksamheten har, på bästa sätt. Förutom detta kommer du även att ingå i olika forum där du är specialisten på CRM och FSM och där utveckling och förändringar diskuteras. Du kommer även att hantera viss konfiguration, testning och viss support samt projektledning av projekt vid behov.


Som Application Manager levererar du mot budget och ansvarar för systemens förvaltningsplan och strategi. I rollen arbetar du nära verksamheten, våra System Owners för resp system, interna applikationsspecialister, våra Power /Key Users, vår interna IT samt externa leverantörer som driftar och utvecklar systemen. I enlighet med vår strategi förvärvar vi ibland bolag och då är ditt ansvar att integrera de nya bolagen och dess användare in i vårt CRM och FSM.


Vi testar redan Microsoft Azures- Power Apps och siktar på Sharepoint möjligheter och planerar ytterligare förbättringar för kund-och partner-samarbete. Hos oss får du möjlighet att driva värdeskapande, utvecklingsarbete och förbättringar av våra system till nytta för kunder, partners och våra interna medarbetare.