Systemutvecklare Norrköping

1 Sep, 2023 to 31 Aug, 2024

Titel: Systemutvecklare

Arbetsort: Norrköping

Svar till Experis senast 2023-06-02

Startdatum: 2023-09-01

Slutdatum: 2024-08-31 option om 3x12 månader

Omfattning: 100%Om uppdraget:

SMHI söker en (1) systemutvecklare till ett av SMHIs team och uppdraget innebär att i nära samarbete med övriga i teamet arbeta med olika tekniska uppgifter som berör alla de system som just SMHIs Metpop-team ansvarar för.


Arbetsuppgifterna prioriteras löpande av person(er) som utsetts till produktägare och som för en nära dialog med teamet. Arbetet ställer höga krav på att driva sina uppgifter i mål, som ofta innebär dialog med andra personer både i och utanför teamet på SMHI. Det är oftast inte något nytt system som utvecklas utan problemen/behoven löses oftast genom förbättringar i befintliga system. En viktig komponent i konsultens arbetssätt är att inte överarbeta saker utan ha fokus på att få saker driftsatta så snart de ger nytta. God kvalitet, driv och ett engagemang är viktiga delar som vi förväntar oss.

Konsulten ska uppfylla följande:

• Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.

• Erfarenhet – är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuell roll.

• Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.

• Självständighet – kan arbeta självständigt.

• Offererad konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i Linux.

• Offererad konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med Python.

• Offererad konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med Shellscript.

• Offererad konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med IT-arkitektur.

• Offererad konsult ska ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som fullstackutvecklare. Offererad konsult ska ha arbetat med framtagning av användargränssnitt till att skapa och använda databasstrukturer, samt förstå och tillgodose kundens behov och önskemål.

• Offererad konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av agila utvecklingsprinciper, så som tex. scrum eller kanban.

• Offererad konsult ska obehindrat behärska svenska språket flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska språket.


Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:

• Offererad konsult bör ha arbetslivserfarenhet och grundläggande förståelse för prestandaoptimeringar vid hantering av stora datamängder i nätverk och lagring.

• Offererad konsult bör ha arbetslivserfarenhet av att parallellisera program.

• Offererad konsult bör ha arbetslivserfarenhet och förståelse för fysikaliska problemställningar.

• Offererad konsult bör ha arbetslivserfarenhet PostgreSQL

• Offererad konsult bör ha minst två (2) års arbetslivserfarenhet Javascript och React.

• Offererad konsult bör ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av GIT.