Systemutveckling 2, 3, 4

1 Jun, 2023 to 31 May, 2024
Sundsvall, Sverige

Bolagsverket,

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Systemutveckling i huvudsak med inriktning mot Javautveckling (Java Spring).

• Arbete med applikationsservrar (framförallt Jboss).

• Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) och tillhörande containerhantering med delar såsom Docker och Kubernetes.


Övriga arbetsuppgifter

• Testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD).

• Arbete med WSO2 (API Manager), Micro-services (API) och vissa delar mot Frontend


Arbetssätt

• Agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som agilt ramverk och inspiration.

• Agilt team med stort eget ansvar.


Teknik och verktyg

Jira, Confluence, Cucumber, MQ-explorer, Kafka, Postman, Jenkins, Maven, Vue (2 eller 3).


SKA-KRAV:

1. Konsulten har tillräcklig förmåga för att kunna leverera uppdrag med tillfredsställande kvalitet

2. kan börja uppdraget senast den 1 september 2023.

3. Ange när erbjuden konsult kan starta uppdraget

4. Lämna namn och nuvarande arbetsgivare för två referenspersoner som varit ansvariga för uppdrag som erbjuden konsult har levererat alternativt för anställningar som erbjuden konsult har haft. • Lämna referenspersoner som är anställda hos annan än:


STATIONERINGSORT:

Bolagsverket, Stuvarvägen 21, Sundsvall 40%. Kundens bedömning är att när uppdraget tillåter kan upp till 60 % av uppdragstiden vara möjlig att leverera på distans.