11440 - Projektledare IT - Gbg Stad, Intraservice (11007) Nivå 4

15 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg, Sverige

Uppdragsbeskrivning:

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom verksamhetsområde IT. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.

I uppdraget ingår att:

• Agera Projektledare inom verksamhetsområde IT

• Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt

• Samverka med intressenter

• Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp

• Ta fram direktiv och projektplaner

Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura.


Leveranser

• att t.o.m. 2024-06-30 arbeta som Projektledare IT i ett eller flera projekt, se exempel på projekt nedan. Uppdragen kan komma att förändras över tid beroende på andra prioriteringar eller ändrade förutsättningar.

• semesterledighet omfattande minst 4 veckor ska tas ut under perioden juli – augusti


Exempel på projekt och leveranser:

• Säker fillagring

• Införande av digitala nationella prov

• Verksamhetsförändringar


Uppdragets omfattning:

Omfattningen av uppdraget är 80-100% fram till 2024-06-30

Arbetsuppgifterna utförs i våra lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs. Andra omständigheter kan komma att påverka detta.


Krav på kompetens:

Kompetensnivå 4 efterfrågas


Avtal:

Avtalstid start 2023-06-15 till och med 2024-06-30. Med uppsägningstid på 1(en) månad.


Pris:

I timpris ska samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom ex, resor, parkering, vägtull, hotell, traktamente och Logi.


Anbudet skall innehålla:

- Kandidatens CV i word-format, anpassat mot förfrågan

- Sammanfattning

- Profilbeskrivning eller liknande

- Timpris

- Ifylld svarsbilaga (se bifogat dokument)

- Referenser