11439 - Uppdragsledare IT - Gbg Stad, Intraservice (11006) Nivå 4

15 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg, Sverige

Bakgrund:

Göteborg stad Intraservice är i ett spännande skede med många projekt och är på en förändringsresa med hjälp av digitalisering. Det finns både projekt inom ramen för tjänsteplan (direkt eller indirekt mot verksamhet) och projekt inom vidmakthållande (drift och förvaltning).

För att stärka vår förmåga behöver vi bemanna med ytterligare resurser. Vi söker därför en konsult som kan gå in i rollen som Projektledare IT. Konsulten vi söker har gedigen kunskap och lång erfarenhet av projektledning.


Uppdragsbeskrivning:

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom Digital Infrastruktur. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.

I uppdraget ingår att:

• Agera Projektledare inom verksamhetsområde IT

• Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt

• Samverka med intressenter

• Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp

• Ta fram direktiv och projektplaner

Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura


Leveranser:

• Att t.o.m. 2024-06-30 arbeta som uppdragsledare IT i ett eller flera uppdrag. Uppdragen kan komma att förändras över tid beroende på andra prioriteringar eller ändrade förutsättningar

• semesterledighet omfattande minst 4 veckor ska tas ut under perioden juli – augusti

Som Uppdragsledare inom Digital Infrastruktur så kommer du att bl a arbeta med beredning av nya uppdrag som kommer in från våra kunder. Du kommer att arbete tätt ihop med vår instyrning


Uppdragets omfattning:

Omfattningen av uppdraget är 80-100% fram till 2024-06-30

Arbetsuppgifterna utförs i våra lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs. Andra omständigheter kan komma att påverka detta


Krav på kompetens:

Kompetensnivå 4 efterfrågas


Avtal:

Avtalstid start 2023-06-15 till och med 2024-12-31. Med en uppsägningstid på 1(en) månad


Pris:

I timpris ska samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom ex, resor, parkering, vägtull, hotell, traktamente och Logi


Anbudet skall innehålla:

- Kanddidatens CV i word-format, anpassat mot förfrågan

- Sammanfattning

- Profilbeskrivning eller liknande

- Timpris

- Ifylld svarsbilaga (se bifogat dokument)

- Referenser