Projektledare IT, nivå 4 - Göteborgs Stad Intraservice - nr 11007

15 Jun, 2023 to 30 Jun, 2024

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV


ROLL: Projektledare IT, nivå 4

Startdatum: 2023-06-15

Slutdatum: 2024-06-30

OPTION:

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Arbetsuppgifterna utförs i våra lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs.

OMFATTNING: 80-100%


BESKRIVNING:


Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom Digital Infrastruktur. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.


I uppdraget ingår att:

• Agera Projektledare inom verksamhetsområde IT

• Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt

• Samverka med intressenter

• Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp

• Ta fram direktiv och projektplaner


Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura


SKA-KRAV:


1. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Projektledare IT. Ange antal års erfarenhet!

2. Har INTE varit anställd hos Intraservice under de senaste 6 månaderna!BÖR-KRAV:


1. Dokumenterad erfarenhet av teknisk infrastruktur. Ange antal års erfarenhet!

2. Erfarenhet av nedan exempeltyper av projekt • Upphandlingsprojekt. Ange antal års erfarenhet!

3. Erfarenhet av kommunal verksamhet eller motsvarande. Ange antal års erfarenhet!

4. Kompetens inom PPS

5. Erfarenhet av relevant projektmetodik, t.ex. Prince2, PPS

6. Certifiering inom relevant projektmetodik te x. PPS, Prince2