Uppdragsledare IT, nivå 4 - Göteborgs Stad Intraservice - nr 11006

15 Jun, 2023 to 30 Jun, 2024

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV


ROLL: Uppdragsledare IT, nivå 4

Startdatum: 2023-06-15

Slutdatum: 2024-06-30

OPTION:

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Arbetsuppgifterna utförs i våra lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs.

OMFATTNING: 80-100%


BESKRIVNING:


Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom Digital Infrastruktur. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.


I uppdraget ingår att:

• Agera Projektledare inom verksamhetsområde IT

• Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt

• Samverka med intressenter

• Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp

• Ta fram direktiv och projektplaner


Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura


SKA-KRAV:


1. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Projektledare IT. Ange antal års erfarenhet!

2. Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom IT. Ange antal års erfarenhet!

3. Dokumenterad erfarenhet av Förstudier/utredningar. Ange antal års erfarenhet!

4. Har INTE varit anställd hos Intraservice under de senaste 6 månaderna!BÖR-KRAV:


1. Erfarenhet av offentlig verksamhet. Ange antal års erfarenhet!

2. Kompetens inom PPS

3. Erfarenhet av relevant projektmetodik, t.ex. Prince2, PPS

4. Certifiering inom relevant projektmetodik te x. PPS, Prince2