Experttekniker stadsnätsmigrering, nivå 4 - Göteborgs Stad Intraservice - nr 11000

21 Aug, 2023 to 31 Oct, 2025

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENS: Minst två referenser behöver uppges. Kan tas vid behov på Intraservice begäran.


ROLL: Experttekniker stadsnätsmigrering, nivå 4

Startdatum: 2023-08-21

Slutdatum: 2025-10-31

OPTION:

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Göteborg.

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


I samband med ny leverantör av stadsnät kommer Intraservice bidra med tekniker för att upprätthålla kvalité och effektivitet i migreringen av stadsnätsförbindelserna. Du är en del av en grupp som arbetar tillsammans med våra stadsnätsleverantörer och Intraservice IT-strateger i genomförandefasen.


Som tekniker innebär att du arbetar på plats hos Intraservice med konfiguration av bland annat Palo Alto brandväggar och Cisco ASR routrar för att migreringsarbetet och förberedelser av design ska gå enligt plan. Viss ärendehantering av kommunikationstjänster som har kopplingar till Stadsnätet kommer att ske. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i de verktyg Intraservice arbetar i, bland annat ServiceNow och Office 365.


Detta sker via en fastställd process och tidsplan. God social förmåga krävs för att utföra arbetet. Kontinuerlig rapportering och leveransavstämning sker i uppdraget mot Intraservice.


SKA-KRAV:


1. Har INTE varit anställd hos Intraservice under de senaste 6 månaderna

2. Minst 3 års erfarenhet av konfigurationsarbeten inom routing i Enterprisenätverk

3. Minst 3 års erfarenhet av konfigurationsarbeten av brandväggar i Enterprisenätverk

4. Minst 3 års Dokumenterad erfarenhet av större implementeringsuppdrag där konfigurering i brandvägg och routrar ingår