It-tekniker/infrastrukturarkitekt, nivå - Försäkringskassan - FK 2023/014940

1 Sep, 2023 to 31 Aug, 2024

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENS: lämna ett (1) referensuppdrag som styrker konsultens kompetens/egenskaper gällande Infrastrukturarkitekt. Referensuppdraget ska vara avslutat eller pågående efter 2019-01-30. Om uppdrag fortfarande pågår ska det innehålla tydliga delar som har levererats. Konsultens egenskaper och bifogat referensuppdrag kommer sedan att diskuteras vid intervjutillfället.


ROLL: It-tekniker/infrastrukturarkitekt, nivå

Startdatum: senast 2023-09-01

Slutdatum: 2024-08-31

OPTION: 2024-12-31

PRIS.TAK: Enligt ök

STATIONERINGSORT: Sundsvall.

OMFATTNING: 100%


OBS! Till denna kund får vi endast presentera våra egna konsulter!


BESKRIVNING:


It-tekniker/infrastrukturarkitekt inom AD-drift (Active Directory) och kataloghantering till en ny enhet inom It-produktion. Uppdraget innebär att flytta drift och teknisk förvaltning av Försäkringskassan och våra kundmyndigheters kataloger till den nya enheten. Därefter säkerställa och utveckla den tekniska infrastrukturen, sätta arkitektur, dokumentation, regler och principer så att alla kataloger kan hanteras på ett standardiserat sätt samtidigt som vi möjliggör en hög säkerhetsnivå. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för de grupperingar som arbetar med innehållshantering. Viss incidenthantering kan förekomma samt deltagande i projekt och aktiviteter inom kompetensområdet. Uppdraget kräver att konsulten tar egna initiativ och har lätt för att ta kontakt med medarbetare inom olika enheter och områden för att hantera uppdraget.


Infrastrukturarkitekt inom område:

- Klient och kollaboration

- Management

- Applikationsinfrastruktur

- Datacenter

- Säkerhet


SKA-KRAV:


Hänvisning ska göras till bifogat CV som visar på att kravet på erfarenhet uppfylls.


1. Ange: Namn, Personnummer, e-postadress, Mobilnummer

2. Offererad konsult ska ha efterfrågad kompetens och erfarenhet utifrån uppdragsbeskrivning.

3. Dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med AD-drift i en storskalig IT-miljö. Minst 1 år de senaste 5 åren.

4. Dokumenterad erfarenhet av arbete med powershellscript och automatisering. Minst 1 år de senaste 5 åren.

5. Dokumenterad erfarenhet av arkitektarbete. Minst 1 år de senaste 5 åren

6. Dokumenterad erfarenhet av att leda arbete (migrering, utrullning eller uppgraderingsprojekt). Minst 1 uppdrag de senaste 5 åren

7. ska kunna påbörja uppdrag senast 2023-09-01