Processledare, nivå 5 - Inera AB (ADDA) - 2023050009

12 Jun, 2023 to 31 Dec, 2023

ROLL: Processledare, nivå 5

Startdatum: Omgående, efter avtalstecknandet.

Slutdatum: 2023-12-31

Option: 2024-06-30

STATIONERINGSORT: Hybrid. Stockholm, enligt behov. Behovet under 2023 är uppskattningsvis 2-3 dagar i veckan och matchat mot övriga projektresursers och utvecklingsteamets närvaro. I övrigt finns god möjlighet till arbete på distans.

OMFATTNING: ca 50%


BESKRIVNING:

Inera driver ett projektkontor där vi följer upp projektverksamheten, stödjer medarbetare och ledning, förvaltar rutiner, modeller och projektsystem. På projektkontoret finns en PMO (project management officer), en projektsamordnare, en projektcontroller samt en processledare. Detta konsultavrop avser rollen som processledare.


Offererad konsult ska utföra minst följande under hela avtalstiden:

• Uppföljning av projekt och uppdrag en gång per månad: Inläsning av lägesrapporter och muntliga avstämningar med projektledare. Uppföljningsmöten med projektens beställare för att gå igenom status och åtgärder i deras portföljer

• Framtagning av rapporter: Till Företagsledning, Styrelse, m fl via rapportverktyget i Antura samt bearbetningar i andra verktyg

• Uppstart av nya projekt och uppdrag: Hålla uppstartsmöten med projektledarna och projektägarna, registrerar grunduppgifter i projektsystemet Antura, vägleder nya projektledare hur de ska använda Antura och PPS

• Granska projektplaner, direktiv och uppdragsplaner Förvaltar Ineras tillämpning av PPS: Verktyg, dokumentation samt Inras egna rutiner, anvisningar, och cheklistor. Se till att dokumentation är tillgänglig på projektkontorets webbplats, informera och utbilda medarbetare, revidera och vidareutveckla materialet).

• Avslutar projekt och uppdrag: Avstämning med projektledare enligt checklista samt och avregistrering

• Support: Informerar löpande och svarar på frågor till projektkontoret via funktionsbrevlådan

• Förvaltare av projektverktyget Antura: Tillsammans med Projektkontorets Controller. Genomför uppföljningsmöten med leverantören, förvaltar instruktioner och dokumentation för Ineras tillämpning av Antura. Informerar/instruerar nya användare hur de ska använda systemet) samt bokar externa lärare vid behov.

• Vid behov utföra mindre uppdrag och utredningar inom projektkontoret


SKA-KRAV:


1. Ange vilket datum konsulten finns tillgänglig

2. Offererad konsult ska vara på nivå 5. Dokumentation ska bifogas som bevisar kravuppfyllnad för nivå 5 enligt ramavtalet.

3. ha praktiskt erfarenhet av att tillämpa PPS modellen

4. ha ett utbildningsbevis på genomfört PPS grundutbildning

5. ha tidigare erfarenhet av digitaliseringsprojekt

6. Konsulten som offereras för rollen Processledare ska inkomma med två (2) referensuppdrag. (se mer info under avsnittet TO DO)

7. Konsulten ska ha erfarenhet som avancerad användare av verksamhetsstödjande projektverktyg (t ex Antura))


Leverantören ska lämna redovisningar, alternativ hänvisning till CV eller annan dokumentation som styrker att samtliga ställda krav på konsulten uppfylls.


TO DO

- CV på svenska: CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda ska-krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: Konsulten som offereras för rollen Processledare ska inkomma med två (2) referensuppdrag. Samtliga referensuppdrag får vara pågående och inte äldre än tre (3) år från sista anbudsdag. Anbudsgivaren ska redovisa referensuppdragen i bilaga 1- referensuppdrag, och bifoga filen.

1. Konsulten ska ha erfarenhet av att driva projektkontor i minst sex (6) månader i ledande roll i en organisation med minst 200 medarbetare.


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se